In het primair onderwijs komen nieuwe functies. De standaard leraarsfunctie LA wordt zwaarder gewaardeerd en zal dus uitkomen op een hoger salaris. De AOb is kritisch over de nieuwe functie aan de onderkant voor starters met een beperkt takenpakket.
In het primair onderwijs komen nieuwe functies. De standaard leraarsfunctie LA wordt zwaarder gewaardeerd en zal dus uitkomen op een hoger salaris. De AOb is kritisch over de nieuwe functie aan de onderkant voor starters met een beperkt takenpakket.

Beeld: Typetank

Nieuwe functies primair onderwijs leggen basis voor beter salaris

De functiebeschrijvingen in het primair onderwijs gaan compleet veranderen. De nieuwe functies moeten beter rekening houden met de vele taken die leraren uitvoeren. AOb-bestuurder Eugenie Stolk legt uit wat er verandert en wil vooral weten of leraren zich in de nieuwe functies herkennen. Vul daarom voor 15 mei de internetconsultatie in!

De meeste leraren die nu van de pabo komen en beginnen op een basisschool komen terecht in de schaal LA. Dat is op dit moment de standaard-functie waarin veruit de meeste leerkrachten zijn ingeschaald. Daarnaast zijn er nog de hogere functies LB of LC waar veel minder personeel in zit.

Wat gaat er veranderen?

“Samen met de andere bonden en de schoolbestuurders hebben we de huidige functiebeschrijvingen onder de loep genomen. Dit deden we samen met een deskundige die alles weet van functies, de waardering ervan en met leraren zelf. Het komt erop neer dat de oude schalen, LA, LB en LC verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe beschrijvingen 1, 2, 3 en 4.”

Is er veel verschil met de oude functies?

“Je ziet dat er één functie aan de onderkant is bijgekomen. Op dit moment is de LA-schaal de standaardfunctie. Met de nieuwe beschrijvingen wordt dat functie 2. Het verschil is dat de salarissen van deze functie hoger liggen dan nu het geval is. Leraren in de LA-schaal komen in de nieuwe beschrijvingen in functie 2 en krijgen dus meer salaris.”

Leraren worden meer gewaardeerd voor wat ze doen.

“Een hogere inschaling is terecht. De afgelopen jaren kregen leraren veel meer taken. Ze analyseren toetsen, schrijven handelingsplannen, voeren lastige gesprekken met ouders en ze moeten de communicatie doen met externe zorginstellingen voor zorgleerlingen uit hun klas in verband met passend onderwijs. De kern van het werk is complexer en daarbij hoort een hogere inschaling en meer salaris. De huidige functiebeschrijvingen zijn sinds 2006 niet meer aangepast, dus dit moest echt gebeuren.”

Staan de nieuwe functies al helemaal vast?

“Nog niet, dat gebeurt na de internetconsultatie. We onderhandelen bijvoorbeeld nog over de precieze hoogte van het salaris per functiebeschrijving. Duidelijk is wel dat er nieuwe hogere salarisschalen komen. Grofweg kun je stellen dat bij de nieuwe standaard leraarfunctie 2 het salaris van de huidige LB-docent in het voortgezet onderwijs hoort. Alleen dat kunnen we nog niet volledig realiseren. Het extra budget van 270 miljoen euro is daarvoor te beperkt. Het is niet genoeg om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te dichten. Daar is 900 miljoen euro voor nodig. Dat is de reden dat we op 30 mei staken in Gelderland en Overijssel. We kijken wel hoe ver we met dit budget komen. Het geld dat er is moet namelijk snel terechtkomen bij de leerkrachten.”

Is er nog meer waar jullie over onderhandelen?

“Er is meer. Ook de nieuwe functie aan de onderkant, functie 1, is een discussiepunt. De werkgevers zien het liefst alle nieuwe mensen eerst in die functie instromen. De AOb vindt dat als ze eindverantwoordelijk zijn voor een groep, dezelfde oudergesprekken voeren en handelingsplannen schrijven ze gewoon in die nieuwe standaardfunctie moeten komen. Die functie 1 is wat ons betreft hooguit voor een starter die geen eindverantwoordelijkheid heeft en veel begeleiding krijgt van een collega. Of voor leraren die bijvoorbeeld maar één dag per week werken, hele beperkte taken hebben en niet eindverantwoordelijk zijn voor een klas.”

Waarom is er nu een internetconsultatie?

“Dit gaat over een grote verandering en heeft impact op iedereen. We willen heel graag weten of leraren zich herkennen in de nieuwe functieomschrijvingen. Vooral in die nieuwe standaardfunctie. We denken dat deze functie beter alle taken weergeeft, maar is het echt de goede beschrijving? En doet het recht aan alle taken? Meedoen is belangrijk. Dit komt uiteindelijk in de cao te staan.”

In het kort:

De functie-schalen LA, LB en LC verdwijnen. Er komen in plaats daarvan vier nieuwe functies. Dat zijn: 1, 2, 3 en 4.

Functie 1: Starters die niet eindverantwoordelijk zijn voor een groep.
Functie 2: De nieuwe standaardfunctie. Voor leraren die lesgeven, handelingsplannen schrijven, oudergesprekken voeren, zorgleerlingen in de klas hebben etc. Deze functie is vergelijkbaar met wat nu LA is, alleen de nieuwe salarisschaal gaat beter passen bij de zwaarte van de functie en zal hoger zijn dan het huidige LA-salaris.
Functie 3: Voor leraren die een specialisatie hebben, bijvoorbeeld rekenen of ict. Zij doen meer beleidsmatig werk naast hun leraarschap.
Functie 4: Voor leraren die naast hun specialisatie werkzaamheden op bovenschools niveau uitvoeren, wetenschappelijk onderzoek verrichten of meerjarig beleid ontwikkelen.

Bekijk alle details van de functiebeschrijvingen via deze link. Herken jij je erin? Doe mee aan de internetconsultatie.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER