Beeld: Typetank

Nieuwe cao voor onderzoeksinstellingen is rond

Medewerkers bij onderzoeksinstellingen hebben een nieuwe cao die met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari van dit jaar. Iedereen krijgt 1,4 procent loonsverhoging. AOb-sectorbestuurder Donald Pechler is tevreden met het resultaat.

“We wilden vooral de koopkracht behouden”, zegt Pechler die namens de AOb aan de cao-tafel zat. Alle medewerkers krijgen met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 een structurele salarisverhoging van 1,4 procent. De loonsverhoging weegt mee in de pensioenen vanaf begin dit jaar.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het geboorteverlof voor partners. Nu krijgen zij 70 procent van het maximum dagloon van uitkeringsinstantie UWV als ze het geboorteverlof van vijf weken opnemen. De bonden en werkgevers hebben afgesproken dit bedrag aan te vullen tot 100 procent. De verlofopbouw blijft bovendien hetzelfde als bij ander betaald verlof. De regeling voor rouwverlof is uitgebreid. Bij overlijden van eerste- of tweedegraadsfamilieleden mogen werknemers bovenop de al geldende vier dagen betaald verlof voortaan een week onbetaald verlof opnemen.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van een jaar en geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Het hoofdbestuur van de AOb heeft ingestemd met het akkoord, net als de achterbannen van de andere bonden.

Download de cao Onderzoeksinstellingen via deze link.

Meer nieuws