De nieuwe leden van het DB en HB
De nieuwe leden van het DB en HB

Foto: Peter van Dorst

Nieuwe bestuursleden AOb

De Algemene Vergadering van de AOb heeft donderdagavond 21 maart de nieuwe dagelijks bestuurders en hoofdbestuurders gekozen. Van links naar rechts op de foto: Jelmer Evers (DB), Douwe Dirk van der Zweep (DB), Tamar van Gelder (DB), Ben Zwartjes, Petra Vogel, Auke van Nie, Nicole ter Harmsel, Rosalinde Stins, Henrik de Moel (DB), Marjan Dijkema.

Op de Algemene Vergadering van de AOb zijn Douwe Dirk van der Zweep, Tamar van Gelder, Henrik de Moel en Jelmer Evers gekozen tot dagelijks bestuurders van de bond.
Tamar van Gelder, Douwe Dirk van der Zweep en Henrik de Moel (plaatsvervangend) waren  al lid van het dagelijks bestuur. Jelmer Evers is nieuw.

Dagelijks bestuurder Ben Hoogenboom stelde zich uit gezondheidsredenen niet herkiesbaar. Het bestuur begint 1 augustus in de nieuwe samenstelling, en is benoemd voor een periode van vier jaar.

Als hoofdbestuurders zijn benoemd: Rosalinde Stins, Petra Vogel, Marjan Dijkema, Nicole ter Harmsel, Ben Zwartjes en Auke van Nie.

Meer nieuws