Nieuwe artikelen over tijdelijke contracten cao-po

In de cao primair onderwijs 2016-2017 zijn nieuwe artikelen opgenomen over verschillende tijdelijke contractvormen. Bekijk het overzicht.

In de cao primair onderwijs 2016-2017 zijn nieuwe artikelen opgenomen over verschillende tijdelijke contractvormen. Weten om welke artikelen het gaat? Bekijk het overzicht hieronder.

Om vervanging bij ziekte en ander verlof goed te kunnen regelen zijn afspraken gemaakt over min/max-contracten en bindingscontracten (Art. 3.6 en 3.7 resp. 4.6b en 4.6c)
 
De cao geeft de medezeggenschap (personeelsgeleding van de GMR) de instemmingsbevoegdheid om invloed te hebben op het vervangingsbeleid. Voor het bijzonder onderwijs (2.15 lid 4) is dit beleid verplicht; vast te stellen voor 1 oktober 2016.
 
In het openbaar onderwijs hebben werkgevers de keuze om de vervanging in beleid vast te leggen (4.6 lid 1a). Indien die keus gemaakt wordt, is dat eenmalig. Met andere woorden: onomkeerbaar. In dat geval, (en alleen dan) kan ook het openbaar onderwijs gebruikmaken van min/max-contracten en bindingscontracten.

Meer nieuws

Ziek: nog steeds of opnieuw?

Een zieke werknemer krijgt meestal twee jaar ontslagbescherming. Hoe moet die periode worden berekend, als de medewerker na een korte tijd op school weer ziek... LEES VERDER

Flexdocenten zijn het beu

Terwijl universiteiten meer vaste aanstellingen beloven, staan vacaturessites bol van de tijdelijke snipperbanen met hoge eisen, maar zonder baanzekerheid. Flexdocenten pikken het niet langer. LEES VERDER