Nieuwe artikelen over tijdelijke contracten cao-po

In de cao primair onderwijs 2016-2017 zijn nieuwe artikelen opgenomen over verschillende tijdelijke contractvormen. Bekijk het overzicht.

In de cao primair onderwijs 2016-2017 zijn nieuwe artikelen opgenomen over verschillende tijdelijke contractvormen. Weten om welke artikelen het gaat? Bekijk het overzicht hieronder.

Om vervanging bij ziekte en ander verlof goed te kunnen regelen zijn afspraken gemaakt over min/max-contracten en bindingscontracten (Art. 3.6 en 3.7 resp. 4.6b en 4.6c)
 
De cao geeft de medezeggenschap (personeelsgeleding van de GMR) de instemmingsbevoegdheid om invloed te hebben op het vervangingsbeleid. Voor het bijzonder onderwijs (2.15 lid 4) is dit beleid verplicht; vast te stellen voor 1 oktober 2016.
 
In het openbaar onderwijs hebben werkgevers de keuze om de vervanging in beleid vast te leggen (4.6 lid 1a). Indien die keus gemaakt wordt, is dat eenmalig. Met andere woorden: onomkeerbaar. In dat geval, (en alleen dan) kan ook het openbaar onderwijs gebruikmaken van min/max-contracten en bindingscontracten.

Meer nieuws

Machtsmisbruik in een kleine wereld

Onacceptabel gedrag op de werkvloer? De normen veranderen, maar nog niet snel genoeg, vindt universiteitshoogleraar Naomi Ellemers. Ze is voorzitter van de KNAW-commissie die gaat... LEES VERDER

Abuses of power in a small world

Unacceptable behaviour in the workplace? Norms are changing, but not yet quickly enough according to university professor Naomi Ellemers. She chairs the Royal Netherlands Academy... LEES VERDER

Pensioenpremie ABP stijgt in 2021

Het ABP, het pensioenfonds waar onderwijspersoneel bij aangesloten is, verhoogt de pensioenpremie volgend jaar. De premie stijgt van 24,9 naar 25,9 procent. Wie een ABP... LEES VERDER