Het kabinet-Rutte III en de koning op het bordes bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Uiterst links staat Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Ingrid van Engelshoven, de andere onderwijsminister, staat rechtsachter premier Mark Rutte.
Het kabinet-Rutte III en de koning op het bordes bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Uiterst links staat Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Ingrid van Engelshoven, de andere onderwijsminister, staat rechtsachter premier Mark Rutte.

Beeld: Valerie Kuypers/Rijksoverheid

Nieuw kabinet kan aan de slag

Zojuist zijn de bewindslieden van het nieuwe kabinet Rutte III beëdigd. Van de beide ministers van OCW heeft Ingrid van Engelshoven (D66) de leiding over het departement. Arie Slob (ChristenUnie) is minister ‘zonder portefeuille’.

Gisteren werd bekend hoe de taakverdeling tussen de beide ministers er precies uitziet. De portefeuille mbo gaat in elk geval naar Van Engelshoven. Bij haar presentatie als kandidaat-minister had D66 dit niet vermeld, wat tot de nodige verontwaardiging leidde: hoe kon zo’n belangrijke onderwijssector vergeten worden?

Portefeuilles

Van Engelshoven heeft daarmee alle portefeuilles die haar voorganger Jet Bussemaker (PvdA) ook had, waaronder hoger onderwijs en wetenschapsbeleid, lerarenopleidingen en volwasseneneducatie. Daar is het ‘groene’ onderwijs aan toegevoegd: denk aan de opleidingen van de Wageningen Universiteit, en aan de agrarische opleidingen in hbo en mbo. Die vallen niet langer onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken.

Om het onderscheid met minister Van Engelshoven van OCW duidelijk te maken heet Arie Slob minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. In grondwettelijke zin is hij een minister ‘zonder portefeuille’: dat houdt in dat hij niet belast is met de leiding van het ministerie. Maar hij heeft wel degelijk portefeuilles. Het basisonderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs vallen onder hem en hij gaat ook over het arbeidsvoorwaardenbeleid van het onderwijspersoneel. Verder is hij verantwoordelijk voor het mediabeleid.

Ministers

De 51-jarige Van Engelshoven zit sinds maart dit jaar in de Tweede Kamer voor D66, maar is bepaald geen groentje in de politiek. Al in haar studententijd was ze voorzitter van de afdeling Nijmegen van D66. Ze werd medewerker van de D66-fractie in de Tweede Kamer en als partijvoorzitter, van 2007 tot 2013, hielp ze, samen met Alexander Pechtold, D66 uit het slop. In 2010 werd ze onderwijswethouder en later locoburgemeester van Den Haag. Daar maakte ze zich hard voor meer kansengelijkheid in het onderwijs.

Tweede minister Arie Slob (1961) van de ChristenUnie is historicus en heeft gewerkt als leraar maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Tot 2015 was hij fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. In 2016-2017 was hij directeur van het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

Meer nieuws