Er is geen pensioenakkoord.
Er is geen pensioenakkoord. "De kloof tussen wat wij eisen en wat het kabinet wilde bieden was te groot.”

Beeld: Pixabay

“Niet iedereen tot 71-ste voor de klas”

“Wie nu van de pabo komt, heeft pas na zijn 71-ste recht op AOW. Maar red je het om tot die tijd gezond voor de klas te staan? In deze drukke sector, met deze werkdruk?” Douwe Dirk van der Zweep, dagelijks bestuurder van de AOb, vraagt het zich af.

Van der Zweep vindt het jammer dat het niet is gelukt om een fatsoenlijk pensioenakkoord af te sluiten met het kabinet. “Maar de kloof tussen wat wij eisen en wat het kabinet wilde bieden was te groot. En dan houdt het op.”

Een van de punten waar de onderhandelingen op stuk liepen was de AOW-leeftijd. “De gemiddelde levensverwachting stijgt”, zegt Van der Zweep. “Nu is de regel dat die stijging een-op-een in de pensioenen wordt doorberekend. Maar als mensen gemiddeld één jaar ouder worden, betekent dat niet dat ze ook een vol jaar later met pensioen kunnen. Je moet je werk ook gezond kunnen volhouden tot aan je pensioen.”

‘Uiteindelijk moet er een goede pensioenregeling komen voor álle werknemers: jong en oud, vast en zzp.’

Het tweede punt waar de onderhandelingen op stokten was de RVU-boete: de Regeling voor Vervroegde Uittreding. Met deze regeling wil het kabinet oudere werknemers fiscaal dwingen om dóór te werken tot aan hun pensioen. “De regeling belemmert het afsluiten van goede generatiepacts”, zegt Van der Zweep. “In sommige gevallen, bijvoorbeeld in krimpregio’s, zouden oudere leerkrachten wat vroeger met pensioen kunnen gaan om te voorkomen dat jongere leerkrachten ontslagen moeten worden. De RVU-boete maakt dat erg moeilijk.”

Rekenrente

Verder werden de partijen het niet eens over een goed pensioen voor zzp’ers, en bleef er onenigheid over de rekenrente die de pensioenfondsen moeten gebruiken. “We willen dat pensioenfondsen in een ander stelsel een hogere rekenrente mogen gaan aanhouden”, zegt Van der Zweep. “Op dit moment worden de fondsen gedwongen om zich arm te rekenen: ze moeten heel veel geld op de bank houden om in de toekomst aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Terwijl ze in feite met minder geld toe zouden kunnen. Omdat de rendementen op het pensioenvermogen, die ze op de markt krijgen, veel hoger is dan de rekenrente.”

Acties

FNV heeft acties aangekondigd voor een beter pensioenstelsel. De AOb staat hier, als FNV-bond, vierkant achter. Van der Zweep: “Uiteindelijk moet er een goede pensioenregeling komen voor álle werknemers: jong en oud, vast en zzp. Voor minder doen we het niet.”

Meer nieuws