‘Neem stevige maatregelen om lerarentekort aan te pakken’

Er moeten snel stevige maatregelen worden genomen om het lerarentekort duurzaam tegen te gaan. De plannen van demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs gaan niet ver genoeg. ‘Het lerarentekort is een veel groter probleem dan de brief met maatregelen van staatssecretaris Dekker doet vermoeden’, aldus AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het lerarentekort. De AOb stuurde daarom het Banenplan met een brief om Kamerleden te laten zien wat er volgens de bond moet gebeuren. De voorstellen van de AOb wijken af van wat Dekker voorstelt. Zijn plannen zijn wel interessant, maar ontoereikend als antwoord op het lerarentekort, aldus Verheggen.

Om te zorgen dat er voldoende bevoegde leraren voor de klas staan zijn er drie stevige maatregelen nodig, volgens de AOb. Die maatregelen gaan over de het behoud van werkende docenten, nieuwe instroom op de lerarenopleidingen en het aantrekkelijk maken van het beroep.

Behoud leraren

Werkende leraren moeten in het onderwijs willen blijven werken. De werkdruk moet daarom omlaag en starters en zij-instromers moeten veel betere begeleiding krijgen. Voor oudere leraren moet er naar een nieuwe ouderenregeling worden gekeken. De professionalisering van docenten is een ander belangrijk punt om ze in het onderwijs te houden. De AOb pleit voor een uitbouw van de Lerarenbeurs en betere afspraken over scholing.

Ook moet de instroom van studenten groeien op lerarenopleidingen. Volgens AOb-voorzitter Verheggen moeten docenten meer invloed krijgen op het curriculum van de pabo zodat het beter aansluit bij de lespraktijk. Om zij-instromers te trekken naar de lerarenopleidingen moet er een studiebeurs komen.

Goede arbeidsvoorwaarden, meer autonomie

Het belangrijkste is om het hele beroep aantrekkelijker te maken, volgens de AOb. Het gaat dan om forse investeringen in het salaris, sneller een vast contract krijgen, meer autonomie, minder lesuren en bevoegdheid als basis voor het beroep. ‘We moeten af van het idee dat het leraarschap een bijbaan is die je erbij doet’, schrijft Verheggen.

Verheggen hoopt dat de politiek serieus een stap durft te zetten om structurele maatregelen te nemen. ‘Het beroep wordt niet aantrekkelijker door een imagocampagne of een onderzoek. Wel door een fundamentele investering’, aldus de AOb-voorzitter.

Download: AOb banenplan 2017

Download: Brief aan de kamer ‘Vaststelling van bekwaamheid voor onderwijsondersteuners in het mbo’

Meer nieuws