Nog geen derde van de studenten aan de universiteiten geeft aan dat hun studie volledig Nederlandstalig is.
Nog geen derde van de studenten aan de universiteiten geeft aan dat hun studie volledig Nederlandstalig is.

Beeld: Pixabay

Nederlandse taal steeds minder vanzelfsprekend op universiteit

De trend zet door: de Nederlandse taal wordt steeds vaker verdrongen door het Engels op universiteiten. Nog geen derde van de studenten geeft aan dat hun studie volledig Nederlandstalig is.

Dat concludeert de Nederlandse Taalunie in het onderzoeksrapport de Staat van het Nederlands. De helft van de geënquêteerde Nederlandstalige studenten (48,5 procent) gebruikt zowel Nederlands als Engels in hun studie. 14,3 procent volgt volledig Engelstalig onderwijs en nog geen derde (28,1 procent) doet alles in het Nederlands.

Engelse taal

De opmars van het Engels in het hoger onderwijs is volgens de Taalunie op verschillende gebieden terug te zien. Er wordt steeds vaker in het Engels lesgegeven en steeds meer studiemateriaal is Engelstalig. Ook de communicatie met docenten en studiegenoten gaat steeds minder vaak in het Nederlands in vergelijking met 2016.

Er wordt steeds vaker in het Engels lesgegeven en steeds meer studiemateriaal is Engelstalig.

Geen probleem

Nederlandse studenten lijken er niet mee te zitten. Een meerderheid (61 procent) vindt het geen probleem dat er andere talen dan het Nederlands gebruikt worden bij niet-taalvakken. In Friesland is daar een nog grotere meerderheid (76 procent) voorstander van, al zullen ze daar ook het Fries in gedachten hebben.

Deze ‘regerende positieve attitudes ten opzichte van andere talen in het hoger onderwijs’ zullen volgens de Taalunie bijdragen aan de opmars van het Engels in het hoger onderwijs in Nederland.

Hbo

Op hogescholen is overigens een ander beeld te zien: een meerderheid van de studenten (68 procent) volgt een volledig Nederlandstalige opleiding. Maar omdat de steekproef onder hbo-studenten klein was, plaatst de Taalunie zelf kanttekeningen bij dat percentage.

Ook in Suriname behoudt het Nederlands een “redelijk sterke positie” in het hoger onderwijs. Een meerderheid van 64 procent van de studenten verklaart dat het de enige taal is die ze nodig hebben in hun studie.

Discussie

De verengelsing van het hoger onderwijs is al langer onderwerp van soms felle discussies. Er ligt nu een wetsvoorstel ter goedkeuring in de Eerste Kamer dat onderwijsinstellingen dwingt om de meerwaarde van Engelstalig onderwijs aan te tonen. Lukt hun dat niet, dan zouden ze weer over moeten stappen naar het Nederlands. Het wetsvoorstel wordt pas behandeld als er een nieuw kabinet is.

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit het hoger onderwijs? Download de AOb-app in de Appstore of Playstore en vink hbo en/of wo aan. 

Meer nieuws