‘Mooi nieuws van Asscher, maar er kan nog van alles veranderen’

De druk van het PO-front lijkt zijn vruchten af te werpen: in het Algemeen Dagblad van vandaag kondigt demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken (PvdA) aan dat de salarissen in het onderwijs bij de volgende begroting omhoog gaan. Als hij dan nog in het kabinet zit tenminste. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is blij met de steun van Asscher. 'Er zit beweging in de zaak. Maar er kan nog van alles veranderen.'

Asscher laat vandaag in het Algemeen Dagblad weten dat het demissionaire kabinet de salarissen in het basisonderwijs zal bijstellen als er rond Prinsjesdag geen nieuwe ploeg op het bordes staat. ‘Dat kost geld, maar we zullen het doen’, aldus de PvdA-leider. De stap is ongebruikelijk omdat demissionaire kabinetten doorgaans geen investeringsagenda’s lanceren. Maar volgens Asscher dwingen de moeizame onderhandelingen voor een nieuwe coalitie de zittende ploeg tot actie.

Voorbehoud

Verheggen vindt het een mooi signaal. ‘Als de demissionaire minister van sociale zaken een stap zet als deze, is het glashelder dat de boodschap aankomt in Den Haag. Maar let wel op: Asscher maakt een logisch voorbehoud. Op het moment dat er morgen een akkoord ligt zonder de PvdA, dan kunnen de kaarten anders geschud zijn. Evenmin laat hij weten hoeveel de salarissen omhoog zullen gaan. En het is onduidelijk of dit een voorwaarde is van de PvdA om ‘gewoon’ aan een begroting te werken. Die onduidelijkheid is in dit geval logisch: er kan over een paar weken zomaar een coalitie zitten dat uit een ander vaatje tapt.’

Het enige dat Verheggen nu zeker weet, is dat de PvdA het PO-front tegemoet wil komen. ‘Het is interessant om te weten waar de VVD staat. Als het een besluit is van het voltallige kabinet, dan zal premier Mark Rutte aan de onderhandelingstafel met een verhaal komen dat afwijkt van de zuinige voorstellen uit het verkiezingsprogramma van de VVD.

Tegelijkertijd liet staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs (VVD) gisteren nog op het congres van de PO-raad weten dat het onderwijs niet steeds om geld moet vragen. Dat signaal staat in schril contrast met de voornemens van de vice-premier. Vast staat wel dat het voor een volgend kabinet een stuk moeilijker wordt af te zien van investeringen in de salarissen van het primair onderwijs. Maar het is wel zaak dat we druk op de ketel houden: in feite heeft het primair onderwijs nog niets.’

Manifestatie en acties

De acties in het primair onderwijs worden langzaam maar zeker feller: op 27 juni gaan de scholen in het PO een uur later open en is er ’s middags een manifestatie in Den Haag. Het PO-front – dat behalve de AOb bestaat uit PO in Actie, FNV, CNV Onderwijs, FVOV, AVS en de PO-raad -eist extra geld om de werkdruk te kunnen beteugelen en de salarissen naar boven bij te stellen. Dat is noodzakelijk om de onderwijsarbeidsmarkt aantrekkelijker te maken: mensen die nu in het primair onderwijs werken, krijgen meer dan in welke sector ook te maken met burn-outverschijnselen. Intussen is de aanwas vanuit de pabo’s niet toereikend om het aantal pensioengerechtigde collega’s te kunnen vervangen.

Een petitie waarin politieke partijen worden opgeroepen de komende jaren fors te investeren in het primair onderwijs, staat sinds anderhalve week online op www.pofront.nl en werd bij het schrijven van dit stuk meer dan 215 duizend keer ondertekend.

Meer nieuws