Ministers: ‘Stiekem filmen in de klas is verboden’

Leerlingen mogen hun docent niet stiekem filmen en mogen die beelden vervolgens ook niet verspreiden. Wie dat wel doet, is strafbaar. Dat melden de ministers Slob en Van Engelshoven in een inventarisatie die is opgesteld op verzoek van Groen Links en de PvdA.

De afgelopen jaren hebben zich op scholen diverse incidenten voorgedaan rond het stiekem filmen van leraren. Zo trokken twee docenten die zonder hun medeweten waren opgenomen in hun les, in april dit jaar nog aan de bel in het Onderwijsblad. Groen Links en de PvdA verzochten de ministers Slob en Van Engelshoven om op een rijtje te zetten wat wel en wat niet geoorloofd is op dit gebied.

Whatsapp

De belangrijkste uitkomst van die inventarisatie is dat het niet is toegestaan om in het geheim opnames te maken in de les. Die beelden mogen dus ook niet verspreid worden. Filmpjes en beelden die wél met toestemming van de docent zijn opgenomen, mogen verder alleen zonder toestemming worden verspreid in besloten kring (zoals een besloten WhatsApp-groep). Openbare verspreiding, zoals op internet, is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en mag alleen met toestemming van de berokkene.

Smaad

Tot slot mogen de beelden niet ‘zodanig worden gepresenteerd dat er sprake is van bedreiging, smaad, laster of belediging’. ‘In deze gevallen kan aangifte worden gedaan bij de politie, schrijven de bewindslieden. Zij hopen dat scholen in bijvoorbeeld een schoolplan of leerlingenstatuut duidelijk maken ‘wat binnen de school de grenzen zijn en wat – juridisch gezien – de consequenties kunnen zijn als leerlingen dergelijke strafbare feiten plegen.’

Directies redeneren soms: mobieltjes zijn verboden in de les, dus als er problemen komen heeft de docent dit aan zichzelf te wijten

Aan dat laatste ontbreekt het nog te vaak, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Directies redeneren soms heel simpel: mobieltjes zijn verboden in de klas, dus als er problemen van komen heeft de docent dit aan zichzelf te wijten. Maar op die manier laat je docenten individueel de strijd aan gaan. Bovendien zijn mobieltjes soms ook nuttig bij de les, dus je hoeft ze ook niet helemáál te verbieden.”

Zet als school op papier welk gebruik van mobieltjes wel en niet is toegestaan, zegt De Moel. ”En ook wat er gebeurt als een leerling toch gesnapt wordt: welke sancties zijn er dan? Laat niet elke leerkracht zelf het conflict uitvechten.”

Meer nieuws