De afweging om alleen maar leraren aan te nemen met een bevoegdheid Fries is aan de scholen zelf, vindt onderwijsminister Slob.
De afweging om alleen maar leraren aan te nemen met een bevoegdheid Fries is aan de scholen zelf, vindt onderwijsminister Slob.

Beeld: Pixabay

Ministerie wil bevoegdheid Fries niet verplichten

Friese scholen worden niet verplicht alleen docenten met een bevoegdheid Fries te benoemen. Dat schrijft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de Kamer.

Hij reageert daarmee op een rapport van het Orgaan voor de Friese Taal, DINGtiid, dat dit adviseert om het Fries in het onderwijs te versterken.

Minister Slob vindt het onverstandig om scholen extra eisen op te leggen bij het aannemen van leraren. Zeker vanwege het lerarentekort. Bovendien is het aan de scholen zelf om te bepalen hoe zij de Friese taal willen onderwijzen. De afweging om alleen maar leraren aan te nemen met een bevoegdheid Fries, is dus aan de scholen.

Lesuren

Ook is de nieuwe minister niet te porren voor de verplichtstelling van twee lesuren Fries per week. Voor geen enkel vak worden wekelijkse uren voorgeschreven, alleen het minimum aantal klokuren is wettelijk vastgelegd. Slob schrijft in zijn brief dat de overheid bijdraagt aan het Fries in het onderwijs door middel van een financiering aan de provincie Friesland die zelf kijkt naar een invulling.

Afgelopen februari publiceerde DINGtiid het rapport: Meertaligheid als kwaliteit en doel: Advies over Fries in het onderwijs. Het adviesorgaan, dat de gelijke positie van de Friese en Nederlandse taal in Friesland moet bevorderen, vindt dat de scholen in Friesland zich veel meer moeten focussen op meertaligheid. Zij wijzen bijvoorbeeld naar de christelijke scholengemeenschap Liudger. ‘Leerlingen krijgen daar bijvoorbeeld geschiedenisles in het Fries, daarnaast gebruiken ze het Nederlands en het Engels in de klas als vak en instructietaal. Het blijkt dat ze hierdoor alle drie de talen beter beheersen dan leerlingen van eentalig onderwijs’, aldus DINGtiid. Ook pleitte het orgaan voor een doorlopende leerlijn Fries vanaf de voorschoolse opvang tot en met het voortgezet onderwijs.

Meer nieuws

Minder zij-instromers door corona

Het aantal zij-instromers in het primair onderwijs neemt af. In Amsterdam wordt de doelstelling van 160 zij-instromers 'in het beroep' dit jaar waarschijnlijk niet gehaald. LEES VERDER

De brugklas wordt steeds smaller

In de grote steden worden leerlingen steeds vroeger voorgesorteerd voor één onderwijssoort. En dat gaat ten koste van kinderen uit kansarme milieus. De gemeente Amsterdam... LEES VERDER