Beeld: typetank

Ministerie verlengt lerarenbeurs met een jaar

Bevoegde leraren die een opleiding willen volgen, kunnen in ieder geval nog een jaar langer gebruikmaken van de lerarenbeurs. De onderwijsministers laten weten dat ze de subsidieregeling één jaar verlengen, omdat ze nog wachten op onderzoek om de regeling goed te evalueren. Zonder ingrijpen, zou de beurs op 1 april 2022 vervallen.

Met een brief aan de Kamer laten onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf weten dat de lerarenbeurs is verlengd. Bevoegde leraren kunnen de beurs aanvragen als ze een bachelor- of masteropleiding willen volgen en krijgen daarmee een vergoeding voor hun collegegeld, studiekosten en verlof.

Evaluatie

Het ministerie heeft op dit moment een extern evaluatieonderzoek lopen naar de lerarenbeurs en neemt daarmee de jaren 2017-2021 onder de loep. Dit onderzoek is door voormalig onderwijsminister Arie Slob op touw gezet om de scholingsbeurs te evalueren. De resultaten van het onderzoek verwachten de ministers binnenkort.

Zij laten in de brief daarnaast weten dat er voor dit studiejaar 2022-2023 in totaal 76,5 miljoen euro beschikbaar is. Daarmee is de beurs weer zo goed als op het oude niveau. In 2020 liepen namelijk 2400 docenten de lerarenbeurs mis omdat de subsidiepot geplunderd was (van 78 miljoen euro naar 49,5 miljoen euro), zo bleek uit een reconstructie van het Onderwijsblad.

In 2021 werd de lerarenbeurs nogmaals aangevuld met 17,1 miljoen euro omdat er toen weer 1219 leraren achter het net visten. Uiteindelijk kon daardoor iedereen die dat wilde in 2021 starten met een studie. Degenen die na de eerste afwijzing in 2021 hun aanvraag introkken, hebben dit jaar voorrang op andere aanvragen.

’s nachts

Verder hoeven leraren dit jaar niet meer rond middennacht achter hun computer te zitten omdat de aanvraagperiode start om 00.00 uur. De ministers laten weten dat leraren op 1 april 2022 vanaf 18.00 uur een aanvraag kunnen indienen. Vorig jaar bleek dat er grote online problemen waren bij uitvoeringsinstantie DUO. Een medewerker liet destijds al weten in overleg te gaan om te kijken naar een ‘schappelijker tijdstip’ dan 00.00 uur.

De AOb heeft voor al deze punten – een verhoging van het totale subsidiebudget, een prettiger aanmeldtijdstip en voorrang voor afgewezen leraren in 2021 – in de Kamer aandacht gevraagd.

Blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw onderwijssector. Download de AOb-ledenapp in de Google Playstore of Apple Store

Meer nieuws