Minister Arie Slob voelde zich afgelopen weekend beroerd over de 354 vmbo-leerlingen waarvan het examen ongeldig is verklaard. Hij zoekt naar een oplossing per leerling zodat ze alsnog hun diploma kunnen halen.
Minister Arie Slob voelde zich afgelopen weekend beroerd over de 354 vmbo-leerlingen waarvan het examen ongeldig is verklaard. Hij zoekt naar een oplossing per leerling zodat ze alsnog hun diploma kunnen halen.

Beeld: Rijksoverheid

Minister zoekt oplossing examendrama

Onderwijsminister Arie Slob wil zoveel mogelijk voorkomen dat eindexamenleerlingen van twee Limburgse vmbo-scholen het jaar moeten overdoen. Per leerling wordt bekeken wat er moet gebeuren om toch nog het vmbo-diploma te behalen.

Afgelopen vrijdag maakte Slob bekend dat 354 scholieren van de vmbo-scholen Porta Mosana College en het Sint-Maartencollege in Maastricht de dupe zijn van een examendrama. Deze scholen vallen onder het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). De vmbo’ers, die dachten dat ze waren geslaagd, kregen te horen dat hun examen ongeldig is verklaard.

Bij de schoolexamens, die leerlingen al gedurende het schooljaar maken, ontdekte de Onderwijsinspectie grote fouten. Examens waren helemaal niet afgenomen of niet volledig. Er zaten gaten in de administratie en niet alle cijfers waren ingevoerd of aanwezig. Het betekent dat de leerlingen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) niet volledig hebben afgerond en ze eigenlijk niet eens eindexamen hadden mogen doen.

Maatwerk

Slob liet de Kamer vandaag weten dat de inspectie ook tekortkomingen vond bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. “We kijken nu wat er moet gebeuren om een diploma te krijgen. Dat zal maatwerk zijn. Per leerling moeten we bekijken wat er mist en wat nodig is om alsnog het diploma te behalen.”

‘We kijken nu wat er moet gebeuren om een diploma te krijgen. Dat zal maatwerk zijn. Per leerling moeten we bekijken wat er mist en wat nodig is om alsnog het diploma te behalen’

Over het diploma mag namelijk geen twijfel ontstaan, zei Slob. De suggestie om de leerlingen hun diploma te geven op basis van het centraal eindexamen, wees de minister af. Het schoolexamen is namelijk doorslaggevend om te beoordelen of een leerling klaar is voor de vervolgopleiding.

Clausule

Vanochtend noemde minister ook de ‘hardheidsclausule.’ Deze regel geeft de minister de mogelijkheid om de behaalde scores op het centraal schriftelijk eindexamen te laten staan. Slob laat weten dat dit de komende dagen wordt bekeken. “De hardheidsclausule maakt onderdeel uit van het zoeken naar een oplossing. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat leerlingen een jaar moeten overdoen.”

Woensdag hoopt de minister een overzicht te hebben van wat er per leerling moet gebeuren en dan moet ook blijken wanneer eventuele herkansingen gedaan kunnen worden. Ondertussen bekijkt het College voor Toetsen en Examens de eindcijfers van de centraal schriftelijke examens. Er zijn geen aanwijzingen dat de beoordeling van de centrale examens verkeerd is gegaan, maar dit wil het ministerie wel checken.

Drama

Slob noemde het een ongekend drama en bestuurlijk falen. “Ik ben al acht maanden minister, maar ik heb mij nog nooit zo beroerd gevoeld. Ik leef mee met de ouders en leerlingen die getroffen zijn. Ze leven in onzekerheid en zijn terecht boos en verdrietig.”

Meer nieuws