Beeld: Typetank

Minister werkt aan verlenging Nationaal Programma Onderwijs

Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) staat ‘positief tegenover een verlenging’ van het Nationaal Programma Onderwijs. Dat zei de minister gisteren tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Hoeveel jaar scholen langer krijgen om het geld te besteden kon de minister nog niet zeggen.

CDA-Kamerlid René Peters greep gisteren terug op zijn motie van juni vorig jaar die nipt een meerderheid had. Met de motie vroeg hij destijds -samen met de SGP- toenmalig onderwijsminister Slob om een verlenging van twee jaar mogelijk te maken.

Ziek personeel

Tijdens het vragenuurtje in de plenaire zaal, riep hij Wiersma op om nu werk te maken van deze motie, zeker nu scholen kampen met veel zieke leraren die thuiszitten en er dus van leerachterstanden inhalen vaak geen sprake is. Scholen zijn te druk met het organiseren van onderwijs in plaats van het geven. Peters: “Leerachterstanden inhalen terwijl je personeel ziek thuis zit, lijkt mij lastig. Klopt mijn beeld dat er noodgedwongen geld op de plank blijft liggen of erger nog onder tijdsdruk noodgedwongen wordt ingezet voor de inhuur van commerciële bureautjes, zonder dat bekend is wat de resultaten daarvan zijn?”

‘Leerachterstanden inhalen terwijl je personeel ziek thuis zit, lijkt mij lastig’

In februari 2021 maakte Slob bekend dat hij een enorme zak met geld te beschikking zou stellen: het Nationaal Programma Onderwijs met in totaal 8,5 miljard euro. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kregen 5,8 miljard euro incidenteel geld om de leerachterstanden -opgelopen door de pandemie- weg te werken. Lerarenteams moeten bepalen hoe het geld wordt gebruikt en welke interventies passen bij de achterstanden die op de school spelen.

Het Onderwijsblad schreef al dat de twee jaar die scholen hebben om het geld uit te geven veel bekritiseerd is. ‘Het was niet de keus van vakbekwame onderwijsambtenaren. Die wilden scholen namelijk vier jaar de tijd geven om het geld zinvol te besteden’, zo stond in het blad. Het ministerie van Financiën heeft dit teruggeschroefd naar twee jaar.

Positief

Wiersma liet de Kamer weten dat hij positief tegenover een verlenging staat. “Ik ben nu aan het kijken hoe we dat precies kunnen doen, maar ook hoe we het kunnen koppelen aan het regeerakkoord, dat ook een heleboel ambities heeft.” De minister beloofde er binnen twee weken op terug te komen en liet nog in het midden om hoeveel jaar verlenging het gaat.

Roelof Bisschop, Kamerlid van de SGP, zei dat scholen een eenduidig signaal afgeven: verleng de termijn. Hij liet de minister wel weten dat scholen zelf moeten kijken of ze daarbij één of twee jaar verlenging nodig hebben. “De ene school kan op dit moment meer wegzetten op een functionele manier dan de andere school.”

Blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw onderwijssector. Download de AOb-ledenapp in de Google Playstore of Apple Store

Meer nieuws