Beeld: Typetank

Toestroom hbo-lerarenopleidingen daalt fors

De hogescholen tellen dit jaar bijna 9 procent minder eerstejaars studenten, blijkt uit voorlopige tellingen. Bij de hbo-lerarenopleidingen daalt de toestroom met bijna 15 procent. Aan de universiteiten blijft de instroom ongeveer gelijk, dankzij de buitenlandse studenten.

Nieuwe studenten haken soms alsnog af: ze zijn te laat met hun formulieren, maken het collegegeld niet over of kunnen geen kamer vinden en trekken hun inschrijving in. De echte teldatum is 1 oktober.

Maar de voorlopige aanmeldingen vlak voor het nieuwe studiejaar geven natuurlijk wel een beeld: hoe druk zal het zijn? Bij de hogescholen lijkt de toestroom in de bacheloropleidingen te dalen met 8,7 procent.

Winst

Met name economische bacheloropleidingen (11 procent minder) en lerarenopleidingen (14,9 procent minder) kampen ermee. Opleidingen in de gezondheidszorg, zoals verpleegkunde, doen het relatief goed. De daling is er slechts 2,1 procent. De enige hbo-sector die ‘winst’ maakt, is taal & cultuur (4,7 procent erbij).

Toestroom studenten lerarenopleidingen daalt met 14,9 procent in de vooraanmeldingen

Ook de tweejarige hbo-opleidingen (associate degrees) groeien nog steeds: daar komen volgens de vooraanmeldingen 4,4 procent meer studenten naartoe, zodat er vermoedelijk bijna tienduizend ad-eerstejaars zijn: een verdubbeling in vier jaar tijd.

Universiteiten

Aan de universiteiten lijkt het business as usual. Er komen vermoedelijk net zoveel eerstejaars als vorig jaar. Dat waren er toen overigens meer dan ooit: ruim 65 duizend.

Bij de universiteit komen vermoedelijk net zoveel eerstejaars als vorig jaar

De toestroom van het aantal buitenlandse studenten speelt in deze cijfers mee, al zijn de precieze aantallen nog niet bekend. Er komen steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland.

De universiteiten vragen de politiek al jaren om meer wettelijke mogelijkheden om die instroom in goede banen te leiden, zegt Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging VSNU in een toelichting. “Andere landen sturen hier wel op.”

Numerus fixus

In de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel te wachten dat universiteiten iets meer grip geeft op de instroom. Ze kunnen dan een numerus fixus op de Engelstalige variant van een opleiding zetten, zodat ze de komst van internationale studenten in bepaalde populaire opleidingen kunnen indammen.

Dat wetsvoorstel, dat overigens ook de verengelsing van het hoger onderwijs zou moeten remmen, is door de senatoren in de koelkast gezet in afwachting van een nieuw kabinet.

Meer nieuws