Het Alfrink College ontdekte dat een tiental leerlingen plagiaat heeft gepleegd via het softwareprogramma Ephorus.
Het Alfrink College ontdekte dat een tiental leerlingen plagiaat heeft gepleegd via het softwareprogramma Ephorus.

Beeld: Pixabay

Middelbare school ontdekt corona-plagiaat bij schoolexamen

Een tiental leerlingen van het Alfrink College in Zoetermeer heeft plagiaat gepleegd bij thuis gemaakte schoolexamens economie en scheikunde. De school ontdekte de kwestie met speciaal aangeschafte software voor plagiaatcontrole. De leerlingen mogen een herexamen maken. Een aantal leerlingen ontkent de fraude, hun ouders hebben een advocaat ingeschakeld.

Op het Alfrink College worden vanwege het corona-virus geen examens meer op school afgenomen. De leerlingen moeten deze thuis maken. De ingevulde examens worden gecontroleerd met Ephorus, een programma voor plagiaatcontrole.

Advocaat

Begin deze maand bleek dat dit programma onregelmatigheden constateerde in diverse gemaakte examens economie en scheikunde. De school geeft de betreffende leerlingen wel de mogelijkheid om een herkansing te maken, die in dit geval op school zal worden afgenomen. Een aantal leerlingen ontkent plagiaat te hebben gepleegd, hun ouders hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen.

De leerlingen mogen wel een herkansing maken, die in dit geval op school zal worden afgenomen

Portfolio’s

Het programma Ephorus wordt al veel gebruikt in het hoger onderwijs. In het hbo speelde onlangs een zaak van drie studenten die ieder portfolio’s inleverden die voor negentig procent met elkaar overeenkwamen. Het ingeleverde werk werd ongeldig verklaard en de studenten mochten gedurende zes maanden niet aan toetsen meedoen, meldt Profielen – de nieuwssite van de Hogeschool Rotterdam.

Frauduleus

Een van de plagiaatplegers ging in beroep, omdat opgelegde straf disproportioneel zou zijn. Er was volgens hem geen sprake van ‘opzettelijk frauduleus handelen’: de studenten hadden gezamenlijk werk ingeleverd waaraan ieder van hen heeft bijgedragen.

Het college van beroep oordeelde echter dat het werk terecht ongeldig was verklaard, omdat nu niet kan worden geoordeeld over ‘het kunnen en kennen’ van de individuele studenten – wat het doel was van de portfolio’s. Maar de duur van de straf vindt het college te lang. De examencommissie moet een nieuw besluit nemen.

Meer nieuws