Nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat meisjes betere resultaten behalen in het voortgezet onderwijs.
Nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat meisjes betere resultaten behalen in het voortgezet onderwijs.

Beeld: Typetank

Meisjes presteren beter op middelbare school

Meisjes doen het beter op de middelbare school dan jongens. Ze halen gemiddeld een hoger vo-diploma en scholen reiken vaker aan meisjes een havo- of vwo-diploma uit. Al één jaar na de brugklas lopen jongens achter.

Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die het onderzoeksbureau begin september publiceerde. Het CBS nam de cijfers van leerlingen die in schooljaar 2010/2011 begonnen in de brugklas, 190 duizend in totaal, onder de loep.

Schooladvies en toets

Tussen meisjes en jongens zijn er bij het schooladvies van de leerkracht en de Cito-toets in groep 8 weinig verschillen. Zo scoorden ze allebei ongeveer even goed op de onderdelen taal, rekenen en wiskunde van de toets. In de brugklas is de verdeling ook redelijk gelijk over de types onderwijs. Al starten jongens met 12 procent wel vaker in een vwo-klas dan meisjes met 10,8 procent.

Hoewel de start nagenoeg gelijk is, lopen de cijfers daarna verder uiteen. Zo haken jongens vaker dan meisjes af en blijven ze vaker zitten. Drie jaar na de brugklas heeft 14,8 procent van de jongens een jaar opnieuw gedaan. Bij de meisjes gaat het om 9,4 procent. Op hetzelfde tijdstip stroomt 4,3 procent van de jongens zonder diploma uit, terwijl 3 procent van de meisjes het onderwijs voor gezien houdt zonder diploma.

Schoolloopbaan

Het CBS bekeek de cijfers van de hele loopbaan van de scholieren. Zo haalden meisjes vaker (43,2 procent) een havo-of vwo-diploma. Bij de jongens gaat het om een percentage van 38,2. Uit de cijfers blijkt daarnaast dat meisjes die beginnen in een vwo-brugklas veel vaker hun diploma halen: 73,5 procent tegenover 66,9 procent van de jongens.

Dezelfde trend is te zien bij leerlingen die begonnen in een havo/vwo-klas. 32,2 procent van de meisjes haalt binnen zeven jaar een vwo-diploma. Bij de jongens lukt dat 24,8 procent, zij stromen vaker af en behalen een diploma vmbo-g of vmbo-t. In het vmbo lukt het meisjes ook beter dan jongens om een onderwijsniveau op te klimmen.

‘De gevonden verschillen tussen jongens en meisjes bestaan al langer’, schrijft het CBS. ‘Jongens presteren in het voortgezet onderwijs al jaren minder goed dan verwacht kan worden op basis van hun definitieve schooladvies en hun plaatsing in een brugklastype.’

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER