Medewerkers in het hbo krijgen een loonsverhoging van in totaal 4,9 procent.
Medewerkers in het hbo krijgen een loonsverhoging van in totaal 4,9 procent.

Beeld: Pixabay

Meer zekerheid voor flexibele arbeidskrachten in cao hbo

Flexibele arbeidskrachten in het hbo krijgen meer zicht op een vaste baan. Dat is een van de belangrijkste afspraken in de nieuwe cao voor het hbo, waarover de AOb en werkgevers op 21 maart overeenstemming hebben bereikt.

De cao is afgesproken voor twee jaar. De medewerkers krijgen in deze periode een loonsverhoging van in totaal 4,9 procent en iedere medewerker krijgt twee keer een ‘zomerbonus’ van 400 euro. De laagste salarisschalen voor het ondersteunende personeel worden verkort, zodat medewerkers in de toekomst sneller het maximum bereiken.

De loonsverhoging wordt in twee stappen uitgekeerd: in september dit jaar stijgen de salarissen met 2,5 procent, en in april 2019 met nog eens 2,4 procent. De eenmalige uitkeringen van 400 euro worden in juni 2018 en juni 2019 uitgekeerd. De cao loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.

Minder flex

De belangrijkste afspraken in de cao gaan, wat de AOb betreft, echter over de terugdringing van de flexibele contracten. Voor regulier werk is een vast contract, of een contract met uitzicht op vast, het uitgangspunt. “Uitzendwerk wordt beperkt tot piek of ziek”, zegt AOb-onderhandelaar Douwe van der Zweep. “En elke hogeschool legt met instemming van de medezeggenschapsraad een bovengrens vast voor het aantal flexibele banen.” Verder krijgen uitzendkrachten zoals invallers voortaan net zoveel geld voor salaris en pensioen als vaste medewerkers, en evenveel voorbereidingstijd voor hun lessen.

“Uitzendwerk wordt beperkt tot piek of ziek”, zegt AOb-onderhandelaar Douwe van der Zweep.

Om externe inhuur bij projecten te verminderen, bijvoorbeeld op het gebied van ict, kunnen medewerkers eenmalig tijdelijk worden aangesteld voor de duur van het project. Dit gebeurt na instemming van de medezeggenschapsraad.

De duur van tijdelijke contracten met uitzicht op vast wordt gekoppeld aan het inwerktraject. Hiermee wordt het belang van een goed inwerkprogramma benadrukt. Deze contracten worden omgezet in een vaste baan, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang zich daartegen verzet of de medewerker een onvoldoende beoordeling krijgt.

Van der Zweep durft het resultaat met een gerust hart te presenteren aan zijn achterban. “Dit is een heel behoorlijke loonstijging, zeker met het oog op de flink stijgende pensioenpremie. Die premie nam namelijk een flinke hap uit het budget. In deze cao worden bovendien harde noten gekraakt over flexibele arbeid. Ik verwacht dat het aantal flexibele contracten met deze afspraken de komende jaren echt gaat afnemen in het hbo.”

Overige afspraken in de nieuwe cao zijn onder andere:

  • Ex-werknemers worden bij hun re-integratie alleen begeleid door gecertificeerde bureaus.
  • Elke hogeschool maakt samen met de medezeggenschapsraad een plan van aanpak voor het terugdringen van de werkdruk.
  • Er kunnen lokaal ‘generatiepacts’ worden afgesloten.
    Tot slot hebben partijen vastgesteld dat elke hogeschool werknemers de mogelijkheid biedt om zich fiscaal voordelig te verzekeren tegen het ANW-gat.

Komende maand april gebruiken partijen om hun achterban te raadplegen. In deze periode loopt de huidige cao hbo gewoon door.

Het hele onderhandelaarsakkoord lezen? Dat kan via deze link.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER