In het mbo en hoger onderwijs moeten studenten ook een mondkapje gaan dragen in de openbare ruimtes.
In het mbo en hoger onderwijs moeten studenten ook een mondkapje gaan dragen in de openbare ruimtes.

Beeld: Pixabay

Meer stress en werkdruk door corona

Het verzorgen van digitaal onderwijs zorgt voor meer stress en werkdruk in het mbo, hbo en wo. Docenten werken ook meer uren in deze corona-tijd. Dat blijkt uit een enquête onder AOb-leden.

De coronacrisis trekt ook in het mbo, hbo en wo een zware wissel op het onderwijspersoneel, zo blijkt uit een peiling die de AOb eind vorige maand hield onder zijn leden. Werknemers ervaren meer stress, meer werkdruk en werken ook meer uren.

Tegelijkertijd vindt grofweg de helft van het personeel dat de gevoelde collegialiteit is afgenomen. Hetzelfde geldt voor de ervaren veiligheid. ‘Die resultaten zijn verontrustend, zeker ook omdat er vóór de coronacrisis al veel werd overgewerkt’, zeggen Tamar van Gelder en Douwe van der Zweep, dagelijks bestuurders van de AOb, in een brief aan de minister.

Beeldschermwerk

Veel personeelsleden werken inmiddels gedeeltelijk of bijna geheel vanuit huis. In de enquête geeft een deel van de mensen aan fysieke problemen te hebben door het vele beeldschermwerk. Ook geeft een behoorlijk deel van de leden aan het psychisch niet lang meer vol te houden.
Verder leidt digitaal onderwijs volgens vrijwel alle docenten in mbo, hbo en wo tot groot kwaliteitsverlies. Dit verlies aan kwaliteit kan door de ondervraagden worden beperkt door schaalverkleining, omdat in kleinere groepen de interactie tussen docent en student beter is gewaarborgd. Het voorbereiden van online onderwijs kost wel meer tijd dan het voorbereiden van fysiek onderwijs.

‘Sinds de uitbraak van het coronavirus levert het onderwijs een continue topprestatie’

Van Gelder en Van der Zweep maken zich grote zorgen over het gebrek aan perspectief. ‘Sinds de uitbraak van het coronavirus levert het onderwijs een continue topprestatie. De sprint die is ingezet kan niet nog maanden aanhouden.’ De nu ontstane situatie vraagt om scherpere prioriteiten en extra personeel. ‘Bij het afwegen van wat een opleiding wel of niet kan doen, moeten de werkdruk van het personeel en de onderwijskwaliteit steeds zwaar worden meegewogen.’

Visitaties

Volgens beide AOb-bestuurders moet er een pas op de plaats worden gemaakt met het afnemen van studentevaluaties en met visitaties. ‘Leraren doen alles wat binnen hun mogelijkheden ligt om onder de huidige omstandigheden goed onderwijs te verzorgen.’
Verder vindt de AOb dat de RIVM-maatregelen op instellingen nauwgezet moeten worden opgevolgd. ‘Fysieke aanwezigheid moet voor alle studenten, docenten en ander personeel zo veilig mogelijk zijn.’

Psychosociaal

Tot slot krijgt de AOb sinds dit voorjaar diverse signalen die duiden op een toename van psychosociale problemen onder docenten en onderzoekers. ‘Om zicht te krijgen op deze zorgelijke ontwikkeling vinden wij het van belang dat de minister dit actief gaat monitoren’, zeggen Van Gelder en Van der Zweep. ‘En als de cijfers daar aanleiding toe geven, moeten er snel passende maatregelen worden genomen.’

Meer nieuws