De hamvraag: wat zijn nu precies de 'hoofdlijnen van de begroting'?
De hamvraag: wat zijn nu precies de 'hoofdlijnen van de begroting'?

Beeld: Typetank

Meer invloed op financiële keuzes mbo-instellingen

Sinds dit jaar heeft de ondernemingsraad in het mbo meer invloed op financiële keuzes van het schoolbestuur. Maar wat betekent dat precies in de praktijk?

Sinds dit jaar hebben mbo-besturen expliciete goedkeuring nodig bij het uitstippelen van het financiële beleid. Ondernemingsraden hebben namelijk instemmingsrecht gekregen op de ‘hoofdlijnen van de begroting’.

Het gaat ook ergens over. In het mbo gaat het om een slordige 4,5 miljard euro die de rijksoverheid overmaakt aan de instellingen. Veruit het grootste deel daarvan zit in de lumpsum, een zak met geld die besturen naar eigen inzicht mogen besteden. De keuzes voor het nieuwe jaar worden elk najaar uitgestippeld in de begrotingen van de instellingen.

Hamvraag

De hamvraag is alleen: wat zijn nu precies die hoofdlijnen? Politiek Den Haag heeft dat opengelaten. Want, zo is de gedachte, in zo’n grote en gevarieerde sector kunnen instellingen dat het beste zelf invullen. Maar het begrip hoofdlijnen roept ook veel vragen op. Daarom heeft het Platform van ondernemingsraden in het mbo samen met studentenorganisatie JOB en de MBO- raad afgelopen voorjaar een ‘handreiking’ opgesteld.

De AOb pleit ervoor landelijk vast te leggen over welke hoofdlijnen ondernemingsraden in elk geval het instemmingsrecht moeten kunnen opeisen. “We hebben veel contact met ondernemingsraden en we merken dat er verschillend mee wordt omgegaan. Maar we horen ook dat er behoefte is aan duidelijkheid”, aldus dagelijks bestuurder Tamar van Gelder.

Lees het hele artikel uit het oktobernummer van het Onderwijsblad hier.

 

 

Meer nieuws