Het kabinet moet meer geld in arbeidsvoorwaarden stoppen, alleen dan kan het lerarentekort worden opgelost.
Het kabinet moet meer geld in arbeidsvoorwaarden stoppen, alleen dan kan het lerarentekort worden opgelost.

Beeld: Typetank

‘Meer geld blijft nodig voor cao primair onderwijs’

"Het grootste knelpunt voor een nieuwe cao voor basis- en speciaal onderwijs ligt niet bij vakbonden of werkgevers, maar bij het kabinet’, zegt AOb-bestuurder primair onderwijs Eugenie Stolk. "Willen we het tekort structureel oplossen, dan moet het kabinet meer geld in de arbeidsvoorwaarden stoppen."

Op 1 maart loopt de huidige cao primair onderwijs af, zonder dat er uitzicht is op een nieuw akkoord. Daarom lopen de huidige afspraken gewoon zonder nieuwe aanpassingen door. “Natuurlijk praten wij als AOb en andere vakbonden met werkgeversorganisatie PO-raad over nieuwe cao-afspraken”, stelt Eugenie Stolk. “Maar dat is op dit moment allemaal binnen de smalle marges van het beschikbare budget. Daarbij weten we dat het beschikbare geld nu niet genoeg is om lerarentekorten structureel op te lossen. In een brief aan de Tweede Kamer hebben we daar als sociale partners in januari samen uitdrukkelijk aandacht voor gevraagd.”

Meer geld

In die brief vragen bonden en werkgevers om een landelijke wervingscampagne en meer geld voor zodat alle werknemers, onderwijsondersteuners, leraren én schoolleiders een eerlijk en rechtvaardig salaris ontvangen. Stolk: “Een toezegging naar aanleiding van de brief ontbreekt. Tot nu toe is er ook nog geen antwoord gekomen op ons ultimatum om meer geld toe te zeggen. Alle reden om actie te voeren en 15 maart te staken.”

‘Tot nu toe is er ook nog geen antwoord gekomen op ons ultimatum om meer geld toe te zeggen. Alle reden om actie te voeren en 15 maart te staken’

Constructief

Ondertussen praten bonden en werkgevers wel constructief over een reeks van onderwerpen die ook belangrijk zijn voor een nieuwe cao. Die gesprekken verlopen constructief maar vragen wel meer tijd. Zoals afgesproken in de huidige cao er onderzoek gedaan naar de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteunend personeel. De afgelopen periode zijn er intensieve gesprekken geweest met onderwijsassistenten, logopedisten, gedragswetenschappers en andere ondersteuners. Tijdens deze gesprekken is gekeken naar hun werk, hoe dat is veranderd. Later wordt uitgezocht of dat consequenties heeft voor de beloning.

Daarnaast is er onderzoek naar de positie en beloning van leidinggevende functies. Op dit moment lopen de gesprekken met schoolleiders over hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van strategie, onderwijs, personeel en bedrijfsvoering.

Beide onderzoeken vragen veel tijd. Daarna moeten de vakbonden en werkgevers bespreken wat dat betekent voor de cao en welke afspraken daarbij gemaakt kunnen worden, wetende dat er nog geen extra middelen beschikbaar zijn gekomen vanuit het kabinet.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER