Meer criteria bij bepaling onderwijsachterstanden

Alleen naar het opleidingsniveau van ouders kijken om onderwijsachterstanden bij leerlingen te bepalen is niet genoeg. De beste voorspelling neemt naast het opleidingsniveau andere criteria mee zoals bijvoorbeeld het land van herkomst van ouders en of een gezin in de schuldsanering zit.

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Vorig jaar vroeg het ministerie het CBS een nieuwe indicator te onderzoeken voor de gewichtenregeling. Deze regeling bepaalt hoeveel extra geld scholen krijgen om achterstanden weg te werken.

Nauwkeuriger

Nu komt het CBS met een concreet voorstel. Voor een nauwkeurige voorspelling is ook het opleidingsniveau van ouders nodig, het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school, het land van herkomst, de verblijfsduur van de moeder in Nederland en of het gezin in de schuldsanering zit. Veel van deze informatie is centraal geregistreerd. Het CBS kan de onderwijsachterstand daarom voor alle leerlingen berekenen. Dit betekent minder administratieve rompslomp voor scholen.

Bij de huidige regeling wordt alleen naar het opleidingsniveau van ouders gekeken. Sinds 2006 is etniciteit als criterium afgeschaft. Doordat in Nederland het gemiddelde opleidingsniveau van ouders steeg, kwamen minder leerlingen in aanmerking voor de gewichtenregeling. Het Onderwijsblad schreef in 2015 al dat het basisonderwijs hierdoor miljoenen euro’s minder kreeg. De zorg dat het stijgende opleidingsniveau ten onrechte leidt tot een krimpend budget bestond al langer en het CBS-rapport onderschrijft dat. Het opleidingsniveau van de ouders is niet genoeg om onderwijsachterstanden in te schatten.

Verloren miljoenen

De vertegenwoordiger van alle schoolbesturen in het basisonderwijs, de PO-raad, is blij met de nieuwe definitie van het CBS en hoopt dat het kabinet die overneemt. Wel wil de raad alle ‘verloren’ miljoenen euro’s van de afgelopen jaren terug. ‘Dit geld had terecht moeten komen bij kinderen die het ’t hardst nodig hadden’, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad. De raad wil dat het budget voor basisscholen wordt aangevuld, omdat  de formule van het CBS eerlijker uitpakt.

Nu is het aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs om te kijken hoe hij het beleid voor onderwijsachterstanden gaat herzien. Het CBS waarschuwt voor verschuivingen, want niet alle scholen gaan erop vooruit als alle criteria worden meegenomen.

Meer nieuws