Mbo mikt op ingangsdatum 1 oktober voor nieuwe cao

De AOb, de andere bonden en de werkgeversorganisatie MBO-raad praten na de zomervakantie verder over een nieuwe cao. De partijen streven ernaar om een nieuwe cao per 1 oktober 2018 te laten ingaan.

Afgelopen donderdag voerden de AOb samen met de MBO-raad en de andere bonden cao-overleg. Tijdens dat overleg zijn de mogelijke contouren voor een onderhandelaarsakkoord verkend.

De partijen verwachten dat er concrete afspraken in het onderhandelaarsakkoord komen over de thema’s: werkdruk, startende docenten, wendbaarheid van de mbo-organisaties en –werknemers, aanpassing van de ketenbepaling ten behoeve van instructeurs door de nieuwe bekwaamheidseisen, loon en looptijd.

De cao-onderhandelaars gaan direct na de zomervakantie verder met de onderhandelingen. De huidige cao loopt tot 1 oktober 2018. De partijen hopen dat er op die datum een nieuwe cao ingaat.

Meer weten over de cao in het mbo? Ga naar de cao-pagina op de website. Daar vind je ook een overzicht met eerdere updates. 

Meer nieuws

Virtuele kleuters huilen niet

Kleuterklassen zijn voor sommige studenten aan de academische pabo de lastigste stageplek. In een virtuele lesomgeving van de Rijkuniversiteit Groningen oefenen ze strategieën voor klassenmanagement... LEES VERDER