Mbo mikt op ingangsdatum 1 oktober voor nieuwe cao

De AOb, de andere bonden en de werkgeversorganisatie MBO-raad praten na de zomervakantie verder over een nieuwe cao. De partijen streven ernaar om een nieuwe cao per 1 oktober 2018 te laten ingaan.

Afgelopen donderdag voerden de AOb samen met de MBO-raad en de andere bonden cao-overleg. Tijdens dat overleg zijn de mogelijke contouren voor een onderhandelaarsakkoord verkend.

De partijen verwachten dat er concrete afspraken in het onderhandelaarsakkoord komen over de thema’s: werkdruk, startende docenten, wendbaarheid van de mbo-organisaties en –werknemers, aanpassing van de ketenbepaling ten behoeve van instructeurs door de nieuwe bekwaamheidseisen, loon en looptijd.

De cao-onderhandelaars gaan direct na de zomervakantie verder met de onderhandelingen. De huidige cao loopt tot 1 oktober 2018. De partijen hopen dat er op die datum een nieuwe cao ingaat.

Meer weten over de cao in het mbo? Ga naar de cao-pagina op de website. Daar vind je ook een overzicht met eerdere updates. 

Meer nieuws