Een loonsverhoging en afspraken om het carrièreperspectief van met name docenten te verbeteren zijn afspraken uit het onderhandelaarsakkoord.
Een loonsverhoging en afspraken om het carrièreperspectief van met name docenten te verbeteren zijn afspraken uit het onderhandelaarsakkoord.

Beeld: Sander Morel/TechniekBeeldbank.nu

Mbo-medewerkers krijgen 3,35 procent loonsverhoging

Onderwijspersoneel in het mbo kan vanaf 1 juli 2020 een structurele loonsverhoging van 3,35 procent verwachten. Daarbij komt een eenmalige uitkering van 825 euro bruto. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao dat vandaag is gepubliceerd.

De bonden en werkgeversorganisatie MBO-raad leggen het akkoord nu elk voor aan hun eigen achterban. Als die instemmen is er vanaf 1 juli 2020 tot 15 mei 2021 een nieuwe cao voor het mbo. “Dit was voor nu het maximaal haalbare, we wilden dat het geld naar de werkvloer gaat, juist in deze coronatijden”, zegt AOb-bestuurder mbo Tamar van Gelder. “Mbo-instellingen hebben op dit moment geen tijd en ruimte om grote veranderingen door te voeren. Medewerkers en besturen moeten zich volledig kunnen focussen op het onderwijsproces en zorgen voor goed onderwijs voor studenten. Dat is vanwege de coronacrisis al een grote uitdaging op zich.”

‘Dit was voor nu het maximaal haalbare, we wilden dat het geld naar de werkvloer gaat, juist in deze coronatijden’

Salaris

Al het mbo-personeel krijgt per 1 juli 2020 een structurele loonsverhoging van 3,35 procent. Daarnaast spraken de onderhandelaars een eenmalige uitkering af van 825 euro bruto voor medewerkers die voltijd in dienst zijn. Parttimers krijgen dit bedrag naar rato van hun aanstelling. De verhoging werkt door in de pensioenopbouw.

Carrière maken

De onderhandelaars spraken af dat ze de komende tijd belangrijke onderwerpen verder uitwerken en hangen daar ook een concrete deadline aan. Eén van die onderwerpen is het verbeteren van het carrièreperspectief en de bijbehorende salarisstructuur voor met name docenten. In het onderhandelaarsakkoord staat dat een werkgroep zich hierover buigt en één maand voordat de cao afloopt met een voorstel komt dat in de volgende cao wordt vastgelegd.

‘We hebben vastgelegd en met elkaar uitgesproken dat een carrière in de klas beter mogelijk wordt’

Van Gelder: “Dat is een pittige opdracht en het is voor ons een belangrijke afspraak. We hebben vastgelegd en met elkaar uitgesproken dat een carrière in de klas beter mogelijk wordt. Dat kan bijvoorbeeld door een LC-functie voor elke docent bereikbaar te maken. Nu komen docenten vooral buiten de klas terecht als ze willen doorgroeien, doordat ze managementtaken op zich nemen.”

Verouderd

Het vernieuwen van het functiewaarderingssysteem, waarin alle functies in het mbo zijn beschreven, is een andere afspraak uit het onderhandelaarsakkoord. “Een aantal functies bijvoorbeeld in de ondersteuning zijn niet meer passend bij deze tijd”, zegt Van Gelder. “Veel werkzaamheden zijn veranderd. We moeten onderhoud gaan verrichten en functies updaten.” Dit hele proces starten de cao-partijen meteen op door in kaart te brengen tegen welke knelpunten scholen aanlopen. Als dit onderzoek is gedaan wordt het systeem aangepast.

Verder praten de bonden en werkgevers tijdens de looptijd van de nieuwe cao over eerder onderzoek naar de wendbaarheid van werknemers in het mbo. Het is in het mbo van belang om snel in te spelen op veranderingen in het beroepenveld waar de sector voor opleidt. In het onderzoek is bepaald wat hiervoor nodig is. Daarnaast voeren de onderhandelaars enkele technische wijzigingen door.

Stemmen

De AOb-sectorraad mbo komt op 5 juni bij elkaar om te stemmen over het onderhandelaarsakkoord. Alle leden ontvangen vandaag per mail een uitnodiging om hun mening te geven over de gemaakte afspraken.

Meer nieuws