Mbo boekt in 2015 royale plus van 182 miljoen

Alle mbo-scholen samen hebben vorig jaar een exploitatieresultaat geboekt van 182 miljoen euro, bijna vier procent van de inkomsten. Een derde van de 61 mbo-instellingen hield zelfs meer dan vijf procent van de baten over. De reserves zijn daardoor toegenomen, de schuldenlast is gedaald. Dat blijkt uit cijfers die DUO heeft gepubliceerd.

Het eigen vermogen van het mbo groeide van 2,2 naar 2,4 miljard euro, oftewel 53 procent van het balanstotaal. Eind 2014 was dat vijftig procent.

De langlopende schulden in het mbo daalden met 138 miljoen euro naar een totaal van 985 miljoen euro. Voor het eerst in acht jaar zijn ze onder een miljard gezakt. Destijds groeide de langlopende schuldenlast, met name door allerlei vastgoedprojecten, tot een kwart van het balanstotaal. Nu bedraagt de schuldenlast ongeveer een vijfde.

Het hoger onderwijs hield 156 miljoen euro over onder de streep. De winst zat hem vooral bij het wetenschappelijk onderwijs. De dertien grote universiteiten kwamen samen tot een overschot van 133 miljoen euro, zo’n twee procent van de inkomsten. Het hbo noteerde een kleine plus van 23 miljoen euro, oftewel 0,6 procent van de inkomsten. In 2014 had het hbo nog een boekwinst van 159 miljoen euro.

Van het primair en voortgezet onderwijs heeft DUO nog geen nieuwe jaarcijfers gepubliceerd. Binnen elke sector zijn er flinke verschillen tussen instellingen onderling.

Mbo

In het mbo boekten 56 van de 61 instellingen een plus. Binnen het mbo hielden de roc’s gemiddeld vier procent van de inkomsten over, de aoc’s twee procent en de vakscholen meer dan zeven procent.

Met een kleine 16 miljoen euro is de grootste absolute boekwinst voor het Roc van Amsterdam. Roc van Midden Nederland hield ruim tien miljoen over onder de streep. Deltion College en Gilde Opleidingen allebei meer dan negen miljoen.

De grootste plus ten opzichte van de inkomsten is voor het Grafisch Lyceum Rotterdam: meer dan 17 procent van de baten. De instelling boekt jaar op jaar onafgebroken overschotten. De afgelopen vijf jaar groeide het eigen vermogen met 16 miljoen naar 64 miljoen euro. Afgemeten aan het eigen vermogen is het veruit de meest vermogende instelling van het mbo.

Vijf mbo-scholen schreven rode cijfers in 2015. Relatief de grootste tekorten waren er bij het Friese Nordwin College (1,1 miljoen euro, ruim 3 procent van de inkomsten) en Roc Leiden (1,2 miljoen euro, 1,7 procent).

Hbo

23 van de 36 hogescholen hielden geld over onder de streep, een derde van de hogescholen schreef rode cijfers.

Avans voert de lijst aan in absolute euro’s, met een overschot van 18 miljoen euro, zeven procent van de inkomsten. De Brabantse hbo-school blijft haar reserves spekken en hield de afgelopen zes jaar opgeteld 109 miljoen euro over onder de streep. Het eigen vermogen groeide van 109 miljoen in 2010 naar 200 miljoen eind 2015. Hogeschool Inholland komt uit op een resultaat van 16 miljoen, ook zeven procent van de baten.

Van de twaalf hogescholen die verlies lijden, boekt de Hogeschool Rotterdam (HR) het grootste absolute verlies: 13 miljoen euro, vierenhalf procent van de inkomsten. De HR had al een tekort begroot, alleen minder groot. In het jaarverslag stelt de instelling dat het bewust uit de reserves heeft geput. De Hanzehogeschool Groningen heeft een tekort van 8 miljoen euro, ruim drie procent van de baten.

Wo

Tien van de dertien grotere universiteiten hielden in 2015 geld over onder de streep, oplopend tot 6,1 procent van de inkomsten bij de Universiteit Leiden (25 miljoen euro). De grootste absolute plus staat net als voorgaande jaren op naam van de Universiteit Utrecht: een kleine 45 miljoen euro, oftewel vijf procent van de baten. De instelling hield de laatste drie jaar opgeteld maar liefst 132 miljoen euro over. ‘Het resultaat over 2015 is niet maatgevend voor de toekomstige financiële ontwikkeling’, aldus de UU in haar jaarverslag. ‘De organisatie blijkt met vertraging een bestemming te geven aan de aanwezige structurele financiële ruimte.’

Van de drie grotere instellingen die rode cijfers schreven, hadden de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit de grootste tekorten. De UvA kwam uit op een verlies van 8 miljoen, één procent van de inkomsten. De VU had een tekort van ruim zeven miljoen, anderhalf procent van de baten.

Meer financiële gegevens vind je bij DUO: Gegevensboeken in pdf en Databestanden in Excel.

Meer nieuws