Minister Slob komt met maatregelen om de examenorganisatie op middelbare scholen te verbeteren.
Minister Slob komt met maatregelen om de examenorganisatie op middelbare scholen te verbeteren.

Beeld: Typetank

Maatregelen Slob moeten examenorganisatie verbeteren

Middelbare scholen hebben hun examenorganisatie niet goed op orde en er zijn tussen scholen onderling te veel verschillen, vindt Onderwijsminister Arie Slob. Na twee examendebacles, bij VMBO Maastricht en het Calvijn College in Amsterdam, komt Slob nu met maatregelen.

Zo moeten alle middelbare scholen vanaf schooljaar 2021-2022 verplicht een examencommissie hebben, kondigt Slob aan in zijn brief aan de Tweede Kamer. De rol van examensecretaris zal daarbij worden versterkt. Daarnaast legt de minister de verbeterpunten die uit eerdere onderzoeken naar examinering naar voren zijn gekomen, wettelijk vast. Zo is er tussen scholen vaak een groot verschil tussen de rol- en taakopvattingen van de examensecretarissen, weinig coördinatie rondom het PTA, het programma van toetsing en afsluiting en te weinig controle op het afsluitend karakter van de examens. Als Slob nu in de wetten en regels vastlegt wat er beter moet, kan de Onderwijsinspectie er vervolgens op letten en als het niet goed gaat handhaven.

Bewuster

Slob neemt ook maatregelen rondom het PTA. Scholen moeten voortaan in dit document aangeven met welke onderdelen ze de verplichte eindtermen afsluiten. Slob hoopt zo dat scholen bewuster naar het totale PTA gaan kijken en dat de overladenheid ervan wordt teruggedrongen.

‘Met twee roerige examenperiodes waarbij honderden leerlingen de dupe werden van gebreken in de examenorganisatie ben ik van mening dat er werk aan de winkel is’

In de communicatie naar ouders en leerlingen wil de minister ook veranderingen. Hij wil dat scholen expliciet met leerlingen en ouders over de afronding van de schoolexamens en de cijfers praten. Op die manier zijn scholen volgens de minister bewuster bezig met de afronding van de schoolexamens.

Geen twijfel

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob dat hij de maatregelen neemt omdat hij geen twijfel wil over de waarde van diploma’s. Scholieren moeten met een gerust hart eindexamen doen. ‘Met twee roerige examenperiodes achter de rug, waarbij honderden leerlingen de dupe werden van gebreken in de examenorganisatie, en met een nieuwe examenperiode voor de boeg, ben ik van mening dat er werk aan de winkel is’, aldus de minister.

Verantwoording

Voor de schoolbesturen zelf heeft Slob ook maatregelen in petto om de examenorganisatie te verbeteren. Hij wil dat besturen verantwoording afleggen over de keuzes die ze hebben gemaakt op hun school als het gaat om de examinering en toetsing. Het eerste jaar waarover dat moet gaan gebeuren is 2019, zodat in de bestuursverslagen van 2020 daarop kan worden teruggeblikt. Slob bekijkt ook of besturen meer middelen kunnen krijgen om in te grijpen als het mis gaat en of hij zelf kan ingrijpen door bijvoorbeeld geld in te houden bij de bekostiging van de school als ze niet voldoet aan de exameneisen.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER