Het Lorentz Lyceum in Arnhem stopt met het vak Duits voor vwo-leerlingen.
Het Lorentz Lyceum in Arnhem stopt met het vak Duits voor vwo-leerlingen.

Beeld: Pixabay

Lorentz Lyceum stopt met schoolvak Duits op vwo

Het Lorentz Lyceum in Arnhem stopt volgend schooljaar met het aanbieden van Duits op het vwo, meldt rector Willem Zwart. Te weinig scholieren kozen voor het vak Duits, ze leren liever Spaans.

Vanaf volgend schooljaar kan de nieuwe lichting vwo-brugklassers op het Lorentz Lyceum niet meer Duits volgen. “Het vak stopt op het vwo in de onder- en bovenbouw”, zegt rector Zwart. De leerlingen die het vak nu wel in hun pakket hebben, maken dat af tot hun eindexamen. “Het vak wordt langzaam afgebouwd de komende jaren.” Havisten kunnen wel voor het vak blijven kiezen.

Weinig animo

De school kwam in samenspraak met de medezeggenschapsraad tot het besluit om Duits te schrappen op het vwo. Zwart: “In de loop der jaren zijn er op het vwo veel talen bijgekomen, zoals Spaans, wat een regulier vak is op onze school. Ook Chinees is een keuzevak, net als Engels, Frans, de klassieke talen en tweetalig onderwijs. Elke school moet keuzes maken. De animo voor het vak Duits zagen we erg omlaaggaan. Vorig jaar waren er zeven leerlingen die het vak wilden volgen. Frans en Spaans zijn populairder.”

‘Vorig jaar waren er zeven leerlingen die het vak wilden volgen. Frans en Spaans zijn populairder’

Een werkgroep keek naar de criteria voor het voortbestaan van vakken. Naast de leerlingaantallen is ook het internationale profiel van de school van belang. “We richten ons meer op de wereld, dan op de regio of Europa waar Duits belangrijker is.” De sectie Duits kwam volgens de rector wel met goede argumenten dat de school in een grensregio zit en Nederland veel handel drijft met Duitsland. “We hebben bij deze keuze goed gekeken of collega-scholen van onze scholenstichting Quadraam het vak nog aanbieden. Arnhemse leerlingen die Duits willen volgen, kunnen uitwijken naar die scholen.”

Impact

De keuze heeft wel een personele impact. “Het kan eerst door de flexibele schil – tijdelijke contracten – worden opgevangen”, legt Zwart uit. “Er is ook sprake van natuurlijk verloop en onze school geeft nog Duits aan zittende leerlingen. Mochten er mensen boventallig worden, dan kunnen ze terecht op scholen van onze stichting.”

Naast het vak Duits verdwijnen in de bovenbouw van het vwo ook de vakken maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie en tekenen.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER