Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het mbo.
Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het mbo.

Beeld: Typetank

Loonsverhoging voor alle mbo-medewerkers

Alle mbo-medewerkers zien vanaf volgende maand een loonsverhoging terug op hun loonstrook en een eenmalige bonus van 500 euro bruto bij een voltijdbaan. Ook zullen de bonden en de MBO-raad samen optrekken om meer geld van het ministerie los te krijgen om de carrièreperspectieven van docenten te verbeteren.

Dat staat in het akkoord voor een nieuwe, kortlopende cao in het mbo. Vorige week kwamen de onderhandelaars tot overeenstemming. “Dit is voor nu het maximaal haalbare”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder die namens de AOb onderhandelt voor het mbo. “Het is vooral een ‘poencao’, maar daarnaast hebben we een goede basis gelegd om het carrièreperspectief te verbeteren.”

Met de cao, die loopt van 15 mei 2021 tot 1 december 2021, krijgen alle mbo-medewerkers de loonruimte die het ministerie van Onderwijs heeft toegezegd zo snel mogelijk uitbetaald. Per 1 juli stijgt het loon met 1,6 procent structureel en ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van 500 euro bruto bij een voltijdbaan en de rest naar rato van het dienstverband.

Carrièreperspectief

De MBO-raad, die werkgevers in het mbo vertegenwoordigt, wilde verder weinig aanpassen aan de cao na een hectisch corona-schooljaar. Van Gelder: “Wij hebben er op aangedrongen om ook afspraken te maken over carrièreperspectieven en op dit punt stappen te zetten. Zeker omdat leden dit een belangrijk onderwerp vinden zo bleek uit onze peiling.” Carrièreperspectief is belangrijk omdat het beroep er aantrekkelijker door wordt. De AOb wil daarom graag afspraken vastleggen in de cao zodat mbo-docenten beter carrière kunnen maken in de klas. Zo moeten zij bijvoorbeeld de beter betaalde LC-functie kunnen krijgen zonder dat ze de klas hoeven te verlaten om te gaan managen.

‘Wij hebben er op aangedrongen om ook afspraken te maken over carrièreperspectieven en op dit punt stappen te zetten’

Van Gelder: “Het moet duidelijk zijn aan welke eisen -bijvoorbeeld scholing- medewerkers moeten voldoen om promotie te maken.” Mbo-instellingen moeten dit duidelijk gaan vastleggen, zo staat in het onderhandelaarsakkoord. Daarnaast mag het opschalen van docenten naar een hogere salarisschaal -de functiemix- niet verslechteren. “De verhouding LB en LC moet stabiel blijven zeker nu we nog verder hierover aan het praten zijn”, zegt de AOb-voorzitter.

Samen

De winst zit er vooral in dat de bonden nu samen met de werkgeversorganisatie MBO-raad optrekken om meer geld te vragen bij het ministerie van Onderwijs. In het akkoord staat dat er een bedrag van 90 miljoen euro structureel nodig is zodat alle mbo-instellingen in heel Nederland de functiemix kunnen doorvoeren. De AOb noemde een dergelijk bedrag al in het Salarisstappenplan voor het mbo een paar jaar terug. “Dit is een boodschap aan het nieuwe kabinet. Als je wil dat er meer mensen gaan werken in het mbo, maak het dan ook aantrekkelijker”, zegt Van Gelder.

‘Als je wil dat er meer mensen gaan werken in het mbo, maak het dan ook aantrekkelijker’

Op dit moment zijn er op mbo-instellingen in de Randstad procentueel meer docenten opgeschoven naar een hogere salarisschaal dan in de rest van Nederland. Dit komt doordat er hiervoor een subsidieregeling bestaat van jaarlijks 50 miljoen euro, een afspraak uit het Convenant Leerkracht uit 2008. De bonden en werkgevers willen dat het ministerie deze regeling verlengt zodat deze na 2022 doorloopt. “Daarnaast vinden wij, dat als het zo in de Randstad werkt, dan moet de rest van de mbo-instellingen deze subsidie ook krijgen. Nu leidt het tot een niet uit te leggen verschil binnen het mbo”, zegt Van Gelder. In het akkoord staat dat beide partijen, de bonden en de MBO-raad, zich hiervoor bij het ministerie gaan inzetten.

Basis

Volgens de AOb-voorzitter ligt de agenda ook na dit onderhandelaarsakkoord voor de komende vijf maanden vast. “Dat de cao kortdurend is, is gunstig. Het houdt druk op de ketel.” Voor nu was dit het maximaal haalbare binnen deze termijn. “We hebben een goede basis om ook weer verder te gaan waarbij carrièreperspectief het nummer één onderwerp is. Daarnaast zullen we het hebben over werkdrukverlaging, duurzame inzetbaarheid, het pensioenakkoord/RVU, en de impact van thuiswerken.”

De AOb-sectorraad buigt zich aanstaande vrijdag over het onderhandelaarsakkoord. Van Gelder legt het positief voor. Alle AOb-leden uit het mbo ontvangen vandaag een mail met een link naar een peiling zodat zij kunnen laten weten wat ze van het akkoord vinden.

Download hier de hele tekst van het onderhandelaarsakkoord.  
Aanstaande donderdag 1 juli vanaf 16.00 uur beantwoordt onderhandelaar Tamar van Gelder vragen over het akkoord. Wil jij een vraag stellen of meer informatie? Schrijf je in via onze agenda.  

Onderhandelaarsakkoord in het kort

  • Alle medewerkers krijgen 1,6 procent loonsverhoging per 1 juli 2021 en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto bij een voltijdbaan. Parttimers naar rato. Deze uitkeringen zijn pensioengevend
  • De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 mei 2021 tot 1 december 2021
  • Tijdens de looptijd van deze cao spannen de bonden en de werkgevers zich in om extra geld te krijgen van het ministerie. Met het geld willen de cao-partijen de huidige subsidieregeling om docenten in hogere salarisschalen te brengen voor mbo-instellingen in de Randstad uitbreiden naar heel Nederland
  • De bonden en werkgevers vinden het belangrijk dat promotie maken met een beter salaris in de klas gebeurt. Promotie maken moet niet betekenen dat je altijd de klas verlaat
  • Cao-partijen zullen de sectoranalyse bespreken die gaat over duurzame inzetbaarheid en bekijken of er afspraken in een volgende cao noodzakelijk zijn
  • De mogelijkheden om thuiswerken te combineren met op school zijn, worden onderzocht. Dit wordt meegenomen in een volgende cao. Datzelfde geldt voor een ‘Leven Lang Ontwikkelen’.

Meer nieuws

Autonomie staat onder druk

De vrijheid om je werk op eigen wijze te kunnen doen, staat op veel scholen onder druk. Personeel in het onderwijs heeft het gevoel vooral... LEES VERDER