Salarisverhoging en afspraken over de naleving van de cao zijn prioriteiten bij de nieuwe onderhandelingen.
Salarisverhoging en afspraken over de naleving van de cao zijn prioriteiten bij de nieuwe onderhandelingen.

Beeld: Voorkant cao hoger beroepsonderwijs

Loon en nakomen afspraken belangrijk voor nieuwe cao hbo

Een substantiële salarisverhoging en afspraken over de naleving van de cao zijn voor de AOb-onderhandelaars prioriteit bij een nieuwe ronde cao-onderhandelingen. In maart 2020 starten de gesprekken. “Het is glashelder dat hbo-personeel óók wil profiteren van de goede economie”, zegt Roelf van der Ploeg die namens de bond aan de cao-tafel zit.

De cao-onderhandelaars hebben een enquête uitgezet en reisden daarnaast het land door om bijeenkomsten te houden. Ruim vijfhonderd hbo-medewerkers vulden de enquête in en maakten daarmee hun wensen kenbaar.

Het grootste deel van het beschikbare geld moet naar loonsverhoging gaan, zo laat de enquête zien. Daarna volgt werkdruk en op drie staat de ouderenregeling. “In het verleden stond werkdruk vaak op één”, zegt Van der Ploeg. “Dat is nu anders. Hbo-medewerkers willen meedelen in de goede economie. We zetten in op een salarisverhoging van 5 procent.”

‘Hbo-medewerkers willen meedelen in de goede economie. We zetten in op een salarisverhoging van 5 procent’

Balans

Naar de uren voor duurzame inzetbaarheid is ook gevraagd in de enquête. Het zijn uren die zowel jonge als oudere werknemers krijgen. “Het valt op dat het overgrote deel van de geënquêteerden deze uren besteedt aan het herstellen van de balans tussen werk en privé”, zegt Van der Ploeg. Volgens de cao-onderhandelaar willen werkgevers af van deze regeling. “Wij willen de uren behouden en de registratie verbeteren, zodat de normjaartaak daadwerkelijk verlaagd wordt met de verlof-uren.”

Naleving

Het naleven van de cao is daarom het tweede hoofdpunt bij de inzet. Dit punt kwam vooral uit de bijeenkomsten naar voren. “Het verlof gaat op veel hogescholen verkeerd, terwijl het een volkomen heldere afspraak is. Neem jij 40 uur op, dan moeten deze uren van jouw normjaartaak af. Dat willen we nóg duidelijker opschrijven.”

De cao-onderhandelaar merkt dat een aantal leidinggevenden op hogescholen de cao facultatief gebruikt

De cao-onderhandelaar merkt dat een aantal leidinggevenden op hogescholen de cao facultatief gebruikt. “Terwijl naleving iets is van werkgevers en bonden. Als één hogeschool bijvoorbeeld geen uren voor duurzame inzetbaarheid geeft aan zijn medewerkers, dan is dat oneerlijke concurrentie.” De onderhandelaar hoopt daarover afspraken te maken. Hij denkt bijvoorbeeld aan een stichting ‘handhaving’. “We moeten hier samen met de werkgevers goed over nadenken.”

Looptijd

De huidige cao loopt tot 1 april 2020. De onderhandelingen starten een maand daarvoor. Van der Ploeg schat in dat er een cao uitkomt met een korte looptijd, omdat er onzekerheid is over de pensioenpremie in 2021. “De werkgevers zullen daarom geen cao met een lange looptijd willen afsluiten.”

Meer over de cao hoger beroepsonderwijs vind je op de cao-pagina. 

Meer nieuws