Basisscholen in alle Nederlandse regio’s gaan het lerarentekort tussen nu en 2023 voelen. Het tekort zal dit jaar uitkomen op 1300 voltijd leerkrachten. De verwachting is dat dit aantal in 2023 oploopt tot 4673 fte.
Basisscholen in alle Nederlandse regio’s gaan het lerarentekort tussen nu en 2023 voelen. Het tekort zal dit jaar uitkomen op 1300 voltijd leerkrachten. De verwachting is dat dit aantal in 2023 oploopt tot 4673 fte.

Beeld: Typetank

Lerarentekort treft primair onderwijs in alle regio’s

Basisscholen in alle Nederlandse regio’s gaan het lerarentekort tussen nu en 2023 voelen. Het tekort zal dit jaar uitkomen op 1300 voltijd leerkrachten. De verwachting is dat dit aantal in 2023 oploopt tot 4673 fte. Om de tekorten tegen te gaan en het beroep aantrekkelijker te maken is een beter salaris nodig, zegt AOb-bestuurder Eugenie Stolk. “Daarvoor staken we op 12 september ook weer.”

Vandaag publiceerde het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs achttien analyses over de regionale arbeidsmarkt en de te verwachten tekorten.

De oorzaken van de tekorten verschillen per regio, vaak een combinatie van allerlei factoren. Zo zijn er in veel regio’s relatief veel oudere leerkrachten die de komende jaren met pensioen gaan. Voor hen zullen opvolgers gevonden moeten worden. Weliswaar stijgt de instroom op de pabo landelijk weer, maar die aanwas is niet voldoende om de vraag naar leerkrachten op te vangen, zo meldt het Arbeidsmarktplatform waar de AOb samen met andere onderwijsorganisaties inzit.

Grote steden

In de vier grote steden is het tekort nu al te voelen. De situatie zal nog nijpender worden omdat het aantal leerlingen daar oploopt. Voor Amsterdam wordt dit jaar een tekort van 159 fte verwacht en dit loopt op tot 475 voltijd leraarsbanen in 2023. In de tweede stad van het land, Rotterdam, is er dit jaar een tekort van 108 voltijdbanen. Over vijf jaar zal het om ruim 300 fte gaan, zo voorspelt het Arbeidsmarktplatform. In Utrecht en Den Haag zijn de tekorten absoluut gezien minder heftig dan in Amsterdam en Rotterdam. Utrecht kampt dit jaar met een tekort van 38 fte en dit loopt op naar 113 fte, in Den Haag is er een tekort van 66 fte en dit loopt op naar 179 fte.

In de regio’s Noord-Holland en Rotterdam/Rijnmond verwacht het Arbeidsmarktplatform de grootste tekorten in 2023. Het tekort loopt in regio Noord-Holland op tot 890 fte. Amsterdam heeft daarvan het grootste absolute tekort en de Gooi- en Vechtstreek het kleinste. In Rotterdam/Rijnmond gaat het om een tekort van 582 voltijdbanen voor leraren in 2023.

Krimpgebieden

Krimpgebieden zullen niet gespaard blijven, ook al is daar sprake van leerlingdaling. In Limburg wordt er dit jaar een tekort van 79 fte verwacht. In 2023 zal het gaan over 205 fte waarbij in Noord-Limburg de grootste absolute tekorten worden verwacht. In Zeeland zullen ze in 2023 op zoek moeten naar 113 leerkrachten. In Groningen wordt er een tekort van 179 fte verwacht.

Om de tekorten tegen te gaan zullen de salarissen omhoog moeten, vindt AOb-bestuurder Eugenie Stolk. Dat helpt voor zowel de korte als lange termijn, omdat het beroep daarmee aantrekkelijker wordt. “Neem bijvoorbeeld de stille reserve. Dat zijn mensen met een pabo-diploma, die nu niet voor de klas staan. Zij willen misschien best terug, maar doen dat nu niet vanwege de werkdruk en de grote loonkloof met hun huidige werk. Als daarin wordt geïnvesteerd kun je op de korte termijn mensen aantrekken.”

Meer nieuws