Beeld: Typetank

Leraren staan niet vooraan bij het uitdelen

Er wordt geïnvesteerd in onderwijs, maar relatief minder dan in belastingvoordelen voor bedrijven. Kijkend naar hoeveel onderwijs er ten opzichte van het bestaande budget er op vooruit gaat, is het niet meer dan een middenmoter.

Zeg niet tegen premier Mark Rutte (VVD) dat hij het woord lerarentekort in het regeerakkoord is vergeten. ‘Het woord islam en andere woorden komen er ook niet in voor, maar wij gaan wel met het lerarentekort aan de slag’, zei hij daarover bij het debat over de regeringsverklaring. Een dubbel aantal jaren verlaging van het collegegeld voor de lerarenopleidingen, een extra zak met geld voor de salarissen en werkdruk in het primair onderwijs. Dat is het recept van het kabinet Rutte III.

Maar dat is het dan ook, want er zijn nog meer noden in de samenleving, hield de premier de Tweede Kamer voor, en de almaar stijgende uitgaven aan zorg moeten beteugeld. ‘Anders is de zorg het koekoeksjong dat defensie, politie en onderwijs het nest uit duwt. Dus het is de taak van de regering om altijd te zoeken naar die balans.’

Premier Mark Rutte: ‘Het woord islam en andere woorden komen ook niet voor in het regeerakkoord, maar wij gaan wel met het lerarentekort aan de slag’

Balans

Tijd om eens te kijken naar die balans. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft keurig op een rijtje gezet waar de prioriteiten van dit kabinet liggen, in vergelijking met eerder afgesproken uitgaven. De grote winnaars zijn defensie, internationale samenwerking en het bedrijfsleven. Zij hebben de grootste groeicijfers, meer dan 1 procentpunt extra in vergelijking tot de lopende begroting. Onderwijs is een middenmotor, de 1,4 miljard euro aan netto extra uitgaven betekenen een stijging van 0,9 procentpunt op de begroting. Hekkensluiters zijn bereikbaarheid en zorg.

Onderwijs doet er dus toe, maar zit zeker niet in de kopgroep. D66-voorman Alexander Pechtold was desondanks tevreden bij de algemene beschouwingen: ‘Als je ziet hoeveel geld er naar onderwijs gaat, bijna 2 miljard.’ Hij verrekent zich. Het CPB corrigeert dat door naast de plussen ook de minnen op onderwijs mee te nemen en komt zo uit op een realistische netto 1,4 miljard euro extra. Niet niks, maar zeker niet genoeg om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken, voor nieuw en zittend personeel.

Dit is een deel van het hele artikel: Het spel en de knikkers uit het Onderwijsblad dat morgen verschijnt. Download via deze link het hele artikel.

Meer nieuws