De vijver is al niet groot, maar dan nog rest de vraag wie er wil bijten.
De vijver is al niet groot, maar dan nog rest de vraag wie er wil bijten.

Beeld: Typetank

Leraren, hoe halen we ze binnen?

Het Onderwijsblad onderzocht zes maatregelen om meer leraren voor de klas te krijgen. Conclusie: een goed salarisperspectief is veruit het meest effectief.

Bij de eerste de beste griepgolf vrezen scholen een acuut probleem. Het lerarentekort raakt inmiddels het basisonderwijs, maar ook voor een aantal vakken in het voortgezet onderwijs is het lastig om nieuwe docenten te vinden.

Zowel overheden als schoolbesturen proberen van alles. Het oktobernummer van het Onderwijsblad beoordeelt zes manieren om leraren te werven en te behouden:

  • De lerarenopleidingen promoten
  • Mensen vragen om meer uren te gaan werken
  • Leerkrachten terughalen die het onderwijs hebben verlaten
  • Zij-instromers werven
  • Losse, al dan niet lokale, initiatieven, zoals docenten uit het buitenland aantrekken
  • Het salaris verhogen

Veruit het meest effectief is de aantrekkelijkheid en de status van het beroep vergroten door het salaris te verbeteren.

De verwachte opbrengst van deze maatregelen is wisselend, aldus de analyse: van gematigd positief tot een druppel op de gloeiende plaat. Veruit het meest effectief is de aantrekkelijkheid en de status van het beroep vergroten door het salaris te verbeteren.

Lees het complete artikel hier.

Meer nieuws