Leraren gaan curriculum ontwikkelen

Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, samen met hun schoolleiders, zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Eind 2018 presenteren de teams hun resultaten, die de basis leggen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen.

Dit staat in de brief die staatssecretaris Dekker naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Onderwijspraktijk

Bij deze herijking van de onderwijsopdracht is de expertise van leraren over de onderwijspraktijk essentieel. Leraren krijgen daarom een belangrijke rol in de ontwikkelfase. Voor elk thema komt er een ontwikkelteam waar circa zes leraren uit het primair onderwijs, zes leraren uit het voortgezet onderwijs en twee schoolleiders deel van uitmaken. De opgedane ideeën toetsen de ontwikkelteams in de praktijk bij diverse scholen in het land, bij lerarennetwerken, experts en het bedrijfsleven. De teams worden gefaciliteerd door curriculumexperts en een ondersteuningsbureau.

Na de zomervakantie start de werving van leraren en scholen. Op de website curriculum.nu kunnen leraren, schoolleiders en scholen hun interesse kenbaar maken voor deelname aan de ontwikkelfase.

Nieuwe kerndoelen en eindtermen

De ontwikkelteams beginnen in februari aan hun opdracht. Zij komen volgend jaar vier keer bij elkaar in meerdaagse sessies. Tussentijds bespreken zij hun werk met leraren, vakverenigingen, leerlingen, ouders, schoolleiders en bestuurders, examenmakers en experts. Hun ervaringen delen zij op curriculum.nu.

Onder deze vlag zetten de teams de volgende stap naar een nieuw curriculum. Eind 2018 ronden ze de ontwikkeling van bouwstenen af, waarover de Tweede Kamer in debat gaat. Het ministerie van OCW kan er vervolgens mee aan de slag om nieuwe kerndoelen en eindtermen te formuleren. Dit zal in 2019 gebeuren. Uiteindelijk geeft de Tweede Kamer goedkeuring aan een nieuw curriculum in het po en het vo.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER