Leraar voelt zich tweederangs uitvoerder

Het huidige beleid om de professionalisering en de positie van leraren te verbeteren is te eenzijdig en helpt onvoldoende. Het beleid is te veel gericht op de individuele ontwikkeling van docenten, terwijl er veel meer aandacht moet zijn voor de samenwerking binnen lerarenteams.

Dat schrijft de Onderwijsraad in een zojuist verschenen rapport. De raad adviseert de regering over belangrijke vraagstukken. In het advies bekeek de raad hoe de professionele ruimte, dus de zeggenschap die leraren hebben over hun beroep, zo goed mogelijk ingevuld kan worden.

Aan de positie van docenten kan nog veel worden verbeterd, schrijft de raad.

Zo vindt 56 procent van de leraren de werkdruk onacceptabel hoog in het onderwijs en voelt een belangrijk deel van de leraren zich een ‘tweederangs uitvoerder’.

Weinig aandacht

Wat kan er anders? De Onderwijsraad vindt dat er nu te vaak alleen naar de scholing en individuele kennis en vaardigheden wordt gekeken van leraren. Maar om je werk goed te kunnen doen, moet er ook aandacht zijn voor de werkcondities. ‘Die aandacht is er nu onvoldoende’, schrijft de raad.

De aanbeveling is dan ook dat er meer aandacht komt voor samenwerking binnen lerarenteams. ‘Het team kan structuur en cultuur bieden waarbinnen leraren zich kunnen ontwikkelen’, aldus de raad. Bovendien kunnen docenten steun hebben aan collega’s binnen hun team wat kan helpen als ze te maken hebben met hoge werkdruk.

Een goede samenwerking binnen lerarenteams vergroot de betrokkenheid bij het werk van docenten, zorgt voor een grotere werktevredenheid en via het lerarenteam kan invloed worden uitgeoefend. ‘Leraren krijgen toegang tot elkaars kennis, ervaring en vaardigheden. Ze kunnen daarvan leren en zo hun eigen competenties versterken.’ Als aanbeveling geeft de raad het advies aan docenten om in duo’s vaker bij elkaar in de klas te kijken.

Lerarenteam centraal

Een andere aanbeveling is dat lerarenteams vaker centraal moeten staan bij het beleid van de school. Een voorbeeld hiervan is dat de visie en doelen van school met het lerarenteam worden bepaald.

De overheid moet hiervoor geen speciale regels op te stellen van de Onderwijsraad. Wel kunnen ze scholen stimuleren en ondersteunen om de prestaties van het team te verbeteren. Lerarenopleidingen moeten studenten vaardigheden bijbrengen om te leren samenwerken in teams.

Lees het hele rapport van de Onderwijsraad: ‘Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs’ via deze link.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER