De voorwaarden voor pauzes staan in de Arbeidstijdenwet
De voorwaarden voor pauzes staan in de Arbeidstijdenwet

Bron: Pixabay

‘Leg pauze goed vast in werkverdelingsplan’

Op diverse scholen proberen werkgevers te beknibbelen op de pauzes van leraren, zo blijkt uit telefoontjes die bij de AOb binnenkomen. De bond drukt werknemers op het hart om de pauzes goed vast te leggen in het werkverdelingsplan.

‘Pauze? Die neem je maar als de leerlingen naar huis zijn’. Dat is, grof gezegd, de opstelling die steeds meer schoolbesturen lijken in te nemen. Diverse besturen menen dat zij de pauze gewoon kunnen schrappen omdat deze niet meer in de cao primair onderwijs staat.

Randvoorwaarden

“Maar dat pauzes niet meer expliciet in de cao staan, betekent niet dat je ze kunt schrappen”, zegt AOb-sectorbestuurder Anton Bodegraven. “Want die pauzes moeten vastgelegd worden in het werkverdelingsplan, dat vóór de zomervakantie op elke basisschool moet zijn opgesteld.” In zo’n plan verdeelt een schoolteam zelf het werk en de randvoorwaarden ervan. Zoals de tijden waarop werknemers aanwezig zijn, en de pauzes.

Iedereen die langer dan 5,5 uur werkt, heeft recht op een half uur – of twee keer een kwartier – pauze

De voorwaarden waaraan de pauzes moeten voldoen – ook in het werkverdelingsplan – zijn weer vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. “Volgens die wet heeft iedereen die op een dag langer dan 5,5 uur werkt, recht op een half uur – of twee keer één kwartier – pauze”, zegt Bodegraven. “En een pauze mag niet aan het begin of einde van de dag vallen: een pauze is bedoeld als onderbreking van de werktijd.”

Wandelen

Dat laatste betekent dat in de klas lunchen, met de leerlingen er bij, wettelijk niet geldt als een pauze. Bodegraven: “Als werknemer mag je de pauze op je eigen manier invullen. Je moet ook een half uurtje buiten kunnen gaan wandelen, als je wilt. Een vuistregel is dus: als je niet kunt gaan wandelen, bijvoorbeeld omdat je tijdens je eigen lunch ook toezicht moet houden op je lunchende leerlingen, heb je dus geen pauze.”

Continurooster

Vooral op scholen met een continurooster vergt het soms creativiteit om iedereen zijn of haar pauze te laten opnemen, weet Bodegraven. “Maar het kàn wel, en het gebeurt ook. Bijvoorbeeld doordat collega’s om de beurt werk van elkaar overnemen, of door de inzet van hulpouders of van medewerkers van de BSO. Onmogelijk is het zeker niet. Dus: verzin met het team en de directie een goed systeem, en leg dat vast in het werkverdelingsplan.”

Meer nieuws