Leerling beoordeelt docent op middelbare school

Leerlingen mogen op de meeste middelbare scholen hun docenten beoordelen. Een jaar na de wetswijziging waarin stond dat leerlingen betrokken moesten worden bij de evaluatie van hun docenten, gebeurt dit op 84 procent van de middelbare scholen. Op ruim een kwart van de scholen mogen leerlingen hun stem geven bij sollicitaties.

Dat blijkt uit een rapport van DUO Onderwijsonderzoek onder 251 schooldirecteuren in het voortgezet onderwijs. Zij vulden een online vragenlijst in. De Tweede Kamer stemde in juni 2015 in met het idee van scholierenorganisatie Laks om leerlingen de mogelijkheid te geven hun leraar te beoordelen.

Ruim de helft van de directeuren, 55 procent, geeft aan dat docenten het evalueren als kans zien om aan hun competenties te werken en dat slechts een kleine groep het als een bedreiging ziet. 76 procent van de ondervraagden staat ronduit positief tegenover de evaluatie van docenten.

Ze vinden dat leerlingen zich betrokken en serieus genomen voelen en zij zijn de belangrijkste doelgroep in de school.

Sollicitaties

Middelbare scholen betrekken hun leerlingen veel minder vaak bij sollicitaties van docenten, teamleiders of directieleden. Op 27 procent van de scholen mogen leerlingen meepraten over -sommige- sollicitaties van docenten. De meeste scholen laten leerlingen bij geen enkele sollicitatie meepraten.

Op het College Zuid van directeur Hans Weustenraad, één van de locaties van het Stedelijk Lyceum Zuid in Enschede, mogen leerlingen bij sollicitatiegesprekken zitten en evalueren ze docenten. “Dat bevalt prima”, zegt Weustenraad. Hij maakte zelf drie sollicitaties mee van teamleiders waarbij de voorzitter van de leerlingenraad aanwezig was. “De leerlingen zijn lid van de benoemingsadviescommissie en hebben een volwaardige stem.”

Andere bril

De ervaringen zijn tot nu toe prima. “De stukken waren goed gelezen en ik vraag als directeur andere dingen dan een leerling die een andere bril op heeft.” Ook heeft de school een jaarlijkse tevredenheidsenquête en doen leerlingen eigen onderzoek dat ook in de medezeggenschapsraad wordt besproken. Weustenraad: “Soms merk ik dat docenten wel moeten wennen, omdat ze in onderwijsland niet gewend zijn dat er bemoeienis met hun lessen is. Maar je moet het gewoon doen, zeker in de huidige tijd van transparantie moet dat geen probleem zijn.”

De VO-raad, de vertegenwoordiger van vo-schoolbesturen, vindt het een goede ontwikkeling dat leerlingen meer worden betrokken. ‘De ervaring leert dat leerlingen dit buitengewoon serieus nemen en dat het bijdraagt aan de verhoging van de kwaliteit van leraren’, aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad.

De AOb vindt het nuttig als leerlingen hun leraar beoordelen, maar leraren moeten wel zelf de regie voeren. Het moet een onderdeel zijn van de professionele taak van de leraar.

Meer nieuws