Op openbare basisschool het Veenpluis in Zevenhuizen is een conflict. De lokale VVD wil dat de gemeente gaat ingrijpen om de rust op de school te herstellen.
Op openbare basisschool het Veenpluis in Zevenhuizen is een conflict. De lokale VVD wil dat de gemeente gaat ingrijpen om de rust op de school te herstellen.

Beeld: Typetank

Leerkrachten Groningse basisschool willen van directeur af

Er is grote onrust op de Groningse basisschool het Veenpluis in Zevenhuizen vanwege een conflict tussen de directeur, leraren, ouders en medezeggenschapsraad. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de lokale VVD in de gemeente Westerkwartier waar de school staat.

Volgens VVD-raadslid Mattheus Gorter hebben acht van de twaalf leerkrachten aangegeven na de vakantie niet onder de huidige schooldirecteur, Maria Luimstra, terug naar de school te keren. Ook wijst de partij op een schriftelijk verzoek van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad waarin het vertrouwen in de schooldirecteur wordt opgezegd en eerdere petities.

Continuïteit

‘De kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs komen in gevaar’, aldus het raadslid in een statement op de facebookpagina van zijn partij. Hij vindt dat de partij de signalen en de ‘grote maatschappelijke onrust’ niet kan negeren. Gorter wil dat dat er een mediator komt, desnoods de onderwijswethouder.

In het Dagblad van het Noorden zei collegevoorzitter Gerrit Rotman van de overkoepelende scholenstichting Quadraten – een fusie sinds 2018 tussen Penta Primair en Westerwijs – dat de leerkrachten in mei al aan de bel trokken over de slechte sfeer. Er is toen een onderzoek ingesteld, in deze zomervakantie volgen de laatste gesprekken. Pas daarna bekijkt de collegevoorzitter hoe het nu verder moet op de basisschool.

Ingrijpen

In bijna alle gemeenten staat het openbaar onderwijs op afstand van de gemeente en maken de schoolbesturen zelf hun beslissingen. Toch roept de lokale VVD nu op tot ingrijpen van de gemeente. ‘We kunnen dit niet op z’n beloop laten. We moeten voorkomen dat dit probleem verder escaleert en de sociale cohesie in Zevenhuizen in gevaar komt.’

Meer nieuws