LAKS-monitor: Leerlingen vmbo en praktijkonderwijs voelen zich niet veilig

Vmbo’ers en leerlingen in het praktijkonderwijs voelen zich minder veilig op school dan scholieren die op de havo of het vwo zitten. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse monitor van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) die door 75 duizend leerlingen is ingevuld en vandaag aan onderwijsminister Arie Slob is overhandigd.

In totaal geeft 70 procent van de scholieren uit het voortgezet onderwijs aan zich veilig te voelen op school. Wel is er verschil tussen de schooltypen. Zo geeft slechts 56 procent van de vmbo’ers aan tevreden te zijn over de veiligheid op school. In het praktijkonderwijs gaat het met 48 procent om iets minder dan de helft. Het percentage ligt op de havo en het vwo met 72 en 84 procent hoger.

Aandacht

Ook zijn vooral vmbo’ers (17 procent) en leerlingen uit het praktijkonderwijs (20 procent) ontevreden over de sfeer en leefbaarheid op school. Een op de tien leerlingen uit het praktijkonderwijs geeft aan de afgelopen drie maanden te zijn gepest. Het actiecomité noteert dit als een van de opvallende uitkomsten uit de monitor. Zeker omdat het de afgelopen twee jaar niet is verbeterd, terwijl scholen sinds 2015 bij wet verplicht zijn werk te maken van sociale veiligheid en om het pesten terug te dringen. Het LAKS schrikt van deze cijfers en gaat de komende jaren extra aandacht besteden aan sociale veiligheid en pesten op vmbo’s en op praktijkscholen.

De Onderwijsinspectie concludeerde in het rapport de Staat van het Onderwijs juist dat het beter ging met het vmbo. Het LAKS ziet dat echter nu niet terug in hun onderzoek. Leerlingen uit het vmbo zijn op veel onderwerpen juist ontevredener dan andere scholieren. Het gaat dan bijvoorbeeld over inspraak, de onderwijsfaciliteiten en de leefbaarheid en sfeer.

LAKS-voorzitter Anouk Gielen zei tegen de NOS dat de monitor de discussie over de segregatie in het onderwijs weer op scherp zet. Vmbo’ers zouden met meer plezier naar school gaan als aan de sfeer op school wordt gewerkt, er meer aandacht is voor motivatie, er meer variatie is in de lessen en de scholieren meer inspraak krijgen, zo blijkt uit de monitor.

Docenten

In het tevredenheidsonderzoek was ook aandacht voor docenten. Scholieren zijn daarover in het algemeen tevreden: 71 procent geeft een positief oordeel. Dat is een kleine stijging vergeleken met twee jaar geleden toen het om 69 procent ging. Vwo’ers en brugklassers zijn het meest positief over hun docent.

Vooral de vakkennis van docenten, de mate waarin docenten leerlingen met respect behandelen en openstaan voor vragen van leerlingen vinden scholieren goed gaan. Ze oordelen daar het meest positief over. Minder tevreden zijn ze over de afwisseling van lessen en ook vindt maar iets meer dan de helft van de scholieren, 52 procent, de uitleg van hun docent goed. Veel leerlingen vinden ook dat de lessen niet goed aansluiten bij de actualiteit: 22 procent is daar tevreden over.

Lees alle uitkomsten in het tevredenheidsonderzoek van het LAKS. 

Meer nieuws