Beeld: Typetank

Lagere beleggingsopbrengsten zorgen voor duurder pensioen

De pensioenen bij het ABP, het pensioenfonds van onderwijsmedewerkers, zullen de komende jaren duurder worden. Dat komt doordat het ABP lagere beleggingsopbrengsten verwacht, de economische vooruitzichten minder goed zijn en de rente laag is.

“Dit is slecht nieuws, het zal waarschijnlijk betekenen dat de premies stijgen”, zegt AOb-pensioenexpert Roelf van der Ploeg.

Het ABP heeft gisteren de bonden en werkgeversorganisaties op de hoogte gebracht. Elke vijf jaar stelt een commissie, momenteel onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, een percentage vast waarmee de pensioenfondsen mogen rekenen zodat ze in de toekomst de pensioenen kunnen uitkeren, legt Van der Ploeg uit. Dat percentage, het rendement dat het ABP verwacht, is in 2021 lager dan dit jaar. En zal stapsgewijs de jaren na 2021 omlaag gaan.

Gevolgen pensioenregeling

Van der Ploeg: “Als het rendement lager is, zijn de pensioenen duurder. Als het rendement 2,8 procent is verdien je meer aan een euro inleg, dan als de rente 2,0 procent is.” Een gevolg is dat de premies zullen stijgen of dat de opbouw van het pensioen aangepast wordt. De bonden en de werkgeversorganisaties moeten nadenken over de gevolgen voor de pensioenregeling, omdat die onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden zoals die in cao’s worden vastgelegd.

De AOb wil graag met leden in gesprek om te luisteren naar de wensen over het pensioen

“We moeten kijken of we hogere premies accepteren voor werkgevers en werknemers en welke gevolgen dat weer heeft voor de loonstijgingen”, zegt Van der Ploeg die namens de bonden in de Pensioenkamer van het ABP zit. “Een keuze kan ook zijn dat we die hogere premie moeten verhalen bij de overheid die hiervoor meer geld beschikbaar moet stellen, maar dat is wel lastig. Dezelfde pensioenopbouw kost door deze lage rente een stuk meer.”

Meedenken

Wat de lijn van de bonden gaat worden, zal uit ledenraadplegingen moeten blijken. “We willen graag met leden in gesprek om naar hun wensen te luisteren”, zegt Van der Ploeg. AOb-leden die hierover willen meedenken kunnen tussen 10 en 17 maart naar de Voorbereidende Algemene Vergaderingen (VAV) van de AOb. Het onderwerp pensioenen wordt dan besproken. Vervolgens komt het bij de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan van de AOb, aan de orde. “Dan zal duidelijk zijn wat onze leden willen en hoe wij ons opstellen in deze discussie.”

Meedenken over het pensioen? Kijk op www.aob.nl/agenda voor een VAV bij jou in de buurt.
10 maart 2020 VAV in Amsterdam
10 maart 2020 VAV in Rotterdam
12 maart 2020 VAV in Groningen
16 maart 2020 VAV in Goes
16 maart 2020 VAV in Arnhem
17 maart 2020 VAV in Eindhoven

Meer nieuws