Beeld: Typetank

Kwart van de hoogleraren is vrouw

Voor het eerst is iets meer dan een kwart van de hoogleraren vrouw. Het percentage steeg van 24,2 in 2020 naar 25,7 procent dit jaar. ‘Een mijlpaal’, volgens het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

Het netwerk deelde vandaag de het onderzoek waarin de nieuwe cijfers staan. Toch zal het nog tot 2040 duren voordat de verdeling tussen mannen en vrouw evenredig is in hoogleraar-functies, zo meldt het netwerk.

Voor vrouwen is het moeilijker dan voor mannen om carrière te maken aan de universiteit. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren stijgt gestaag, maar het glazen plafond is niet verdwenen. Vooral de stap van universitair docent (UD) naar universitair hoofddocent (UHD) is relatief groot, blijkt uit de berekeningen.

Het glazen plafond is nog niet verdwenen

Maar de monitor kijkt ook naar de tussenstappen: krijgen vrouwen evenveel kansen op de carrièreladder als mannen? Daarvoor gebruiken de makers de zogeheten ‘glazenplafondindex’: de verhouding tussen het aandeel vrouwen in twee aangrenzende functiegroepen.

De stap van promovendus naar universitair docent – meestal via postdoc-functies – is voor mannen én vrouwen even moeilijk (of makkelijk). Daar zit dus geen glazen plafond. Dat komt in de functies erna.

Drempel

Vooral de drempel van universitair docent naar hoofdocent is voor vrouwen hoger dan voor mannen. Maar ook bij de doorstroom naar het hoogleraarschap zijn mannen over het algemeen in het voordeel, blijkt uit de index.


Bron: Monitor Vrouwelijke Hoogleraren, LNVH. Percentage vrouwen in functiegroep gedeeld door percentage vrouwen in functiegroep erboven. Uitkomst boven de 1: glazen plafond.

Opvallend is dat vrouwelijke hoogleraren gemiddeld een iets grotere contractomvang hebben dan hun mannelijke collega’s: 0,87 tegen 0,84 fte: ruim een uur meer. In de functies eronder is het omgekeerd.

Vooral de drempel van universitair docent naar hoofdocent is voor vrouwen hoger dan voor mannen

Wel werken vrouwen vaker in tijdelijke dienst, met name als universitair docent: 31,6 procent van de vrouwen tegen 26,8 procent van de mannen heeft een einddatum in het UD-contract.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit het hoger onderwijs? AOb-leden kunnen de app downloaden en op hun telefoon zetten. Download de app via de
Appstore of Playstore.

Meer nieuws

Aflopende cao’s verlengd

De cao’s in het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs zijn stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat de afspraken uit de huidige cao’s uit deze sectoren blijven... LEES VERDER