Beeld: Pixabay

Korting op tweede onderwijsstudie

Minister Ingrid van Engelshoven geeft een eenmalige korting van 3500 euro aan leraren die een tweede onderwijsbevoegdheid willen halen. Het is de zoveelste uitzondering op het dure instellingscollegegeld, concludeert de AOb. "Schrap dat hoge instellingstarief voor onderwijsstudies als geheel, dat is simpeler en slimmer.”

Minister Van Engelshoven kondigde de maatregel begin deze week aan, omdat een tweede onderwijsbevoegdheid halen nu heel duur is. Studenten betalen dan het zogenaamde instellingscollegegeld. Een erfenis van oud onderwijsminister Ronald Plasterk. Hij zorgde er in 2010 voor dat studenten maximaal één bachelorstudie en één masterstudie tegen het wettelijk collegegeld kunnen volgen. Een tweede studie kost wat de instelling zelf in rekening brengt. Deze bedragen lopen uiteen tussen de 4.000 en 30.000 euro per jaar. Pabo’s zitten doorgaans rond de 7.000 euro.

‘Er is een woud aan uitzonderingen ontstaan’

De korting die nu wordt aangekondigd, gaat na de zomer in en geldt alleen in het eerste collegejaar. Het maakt niet uit welke lerarenopleiding je hebt gedaan of welke je kiest: de pabo, of bijvoorbeeld eentje richting docent wiskunde of Frans. Het hoeft geen tekortvak te zijn. Ook maakt het voor deze regeling niet uit of je voltijd of in deeltijd gaat studeren.

Woud

Met deze jongste maatregel is inmiddels een woud aan uitzonderingen op de regels voor het collegegeld ontstaan. Vooral als het gaat om opleidingen voor het onderwijs en de zorg: sectoren die beiden kampen met personeelstekorten. Mensen die wel al een hbo- of wo-studie hadden afgerond, maar níet eerder richting onderwijs of zorg, mochten al gewoon tegen het wettelijk collegegeld een onderwijs- of zorgstudie volgen.

Verder is er de halvering van het collegegeld voor de pabo voor de eerste twee studiejaren – mits je dus niet eerder een onderwijs- of zorgopleiding op hbo- of wo-niveau deed. En nu is er de 3500 euro korting voor het eerste jaar van leraren die een tweede onderwijsbevoegdheid ambiëren.
Volgens AOb-bestuurder Douwe van der Zweep wordt het allemaal er niet duidelijker op. “Schrap dat hoge instellingstarief voor onderwijsstudies als geheel. Dat is veel simpeler en slimmer.”

Zorgstudie

De enige groep voor wie een overstap naar het onderwijs – ook in het eerste collegejaar – heel duur blijft, zijn de mensen te zijn die eerder een zorgstudie deden. Een woordvoerder van OCW laat weten dat minister van Engelshoven deze groep niet compenseert, omdat ze ‘niet uit de vijver van een andere tekortsector wil vissen’. Van der Zweep van de AOb: “Ja, dat is onzin natuurlijk. Mensen die uit de technieksector willen overstappen krijgen de tegemoetkoming wel. Alsof daar geen tekorten zijn. Dit zegt de minister alleen omdat de overheid zowel voor de zorg als het onderwijs verantwoordelijk is.”

‘Eigenlijk ben ik hartstikke gek dat ik dit doe’

Dubbel pech

Het Onderwijsblad interviewde onlangs Patrick Vennix uit het Brabantse Biest-Houtakker. Hij heeft dubbel pech. De regeling gaat per komend studiejaar in, terwijl hij afgelopen september begon aan de deeltijd-pabo van Fontys in Tilburg. Terugwerkende kracht is niet gebruikelijk bij nieuwe regelingen, laat het ministerie weten.

Daarnaast had Vennix als ex-laborant, met een hbo-diploma uit de zorgsector op zak, geen aanspraak kunnen doen op het bedrag dat Van Engelshoven nu biedt. Vennix: “Voor komend schooljaar gaat een schoolbestuur een deel van de studiekosten voor haar rekening nemen. Heel fijn, dat geeft me meer lucht, maar dit jaar moet ik nog overbruggen. Mijn reservepotje is bijna leeg. Eigenlijk ben ik hartstikke gek dat ik dit doe. Zeker als je bedenkt dat m’n studiegenoten half collegegeld betalen. Ik ben bijna het zesvoudige kwijt.”

Meer nieuws

Inschaling nieuwe functie

Willem stond als onderwijsassistent jaren zelfstandig voor de klas. Nu hij zijn onderwijsbevoegdheid heeft gehaald, ziet hij zijn jarenlange ervaring niet terug in de salariëring.... LEES VERDER

Ziek: nog steeds of opnieuw?

Een zieke werknemer krijgt meestal twee jaar ontslagbescherming. Hoe moet die periode worden berekend, als de medewerker na een korte tijd op school weer ziek... LEES VERDER