Beeld: Typetank

‘Kleine klassen geven de ruimte die hard nodig is’

De AOb start samen met andere verenigingen van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen een petitie voor fors kleinere klassen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het streven is maximaal 21 leerlingen per klas in 2025.

Het lijkt misschien onlogisch: klassen fors kleiner maken terwijl een lerarentekort speelt. Toch is dat wat waar een volgend kabinet zo snel mogelijk mee moet starten, denken ouders, leerlingen en onderwijspersoneel. Want leerlingen gaan alleen beter presteren wanneer ze meer aandacht krijgen, en passend onderwijs blijft knellen tot de klassengrootte rigoureus wordt aangepakt, aldus de AOb.

Invloed

Kleine klassen zullen de werkdruk verlagen, waardoor minder leraren uitvallen en het beroep aantrekkelijker wordt, legt AOb-voorzitter Eugenie Stolk uit. En dat drukt het lerarentekort. Politiek gezien is dit het moment om vol in te zetten op klassenverkleining, aldus Stolk: “Als je invloed wilt uitoefenen op wat een volgend kabinet gaat doen, moet je nu van je laten horen. Daarom vraag ik iedereen deze petitie te ondertekenen. De geleidelijke groei van het aantal leerlingen per klas zet onze collega’s volledig klem.”

‘Je kunt wachten tot er genoeg leraren zijn, maar je kunt ook door kleinere klassen meer leerkrachten aantrekken en behouden’

Stolk redeneert: “Je kunt wachten tot er genoeg leraren zijn, maar je kunt ook door kleinere klassen meer leerkrachten aantrekken en behouden. We willen beginnen op scholen in achterstandswijken: daar is het effect het grootst.”

Ben jij ook voor kleinere klassen op basis- en middelbare scholen? Teken de petitie hier.

De laatste jaren wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van kleine klassen. Vijf conclusies op een rij:

  1. Het verkleinen van klassen naar maximaal 21 leerlingen is effectief en de baten werken door.
  2. Op termijn leveren kleine klassen forse economische groei op, het Onderwijsblad noemt het zelfs een ‘goudmijn’.
  3. Kleinere klassen voorkomen dat starters uitvallen.
  4. In kleine klassen is minder onrust, minder wangedrag, een betere sfeer en wordt meer geleerd.
  5. Kleinere klassen bevorderen het welbevinden van leraren. En minder verzuim betekent dat er minder vervangers nodig zijn en dat er minder verloop is onder het personeel.

Sluit je aan en:
Teken de petitie

Bekijk het interview met Eugenie Stolk op het video-kanaal van het Algemeen Dagblad (AD).

Lees ook: ‘Zeven keer het nut van kleine klassen’ 

1: CPB, 2020, Kansrijk Onderwijsbeleid
2: SEO Economisch Onderzoek, 2020 Investeren in onderwijs loont. Zweden, 2011, Long term effects of class size
3: VS, 2004 Teacher attrition and retention
4: VS, 2003, The “Why’s” of class size: student behavior in small classes 
5: VS, 2008, Class size reduction 

 

Meer nieuws