De AOb sloot samen met de andere onderwijsbonden en minister Arie Slob het werkdrukakkoord af. In schooljaar 2018/2019 investeert het ministerie 237 miljoen euro om de werkdruk op scholen te verlichten. Het schoolteam kan nu aan de slag.
De AOb sloot samen met de andere onderwijsbonden en minister Arie Slob het werkdrukakkoord af. In schooljaar 2018/2019 investeert het ministerie 237 miljoen euro om de werkdruk op scholen te verlichten. Het schoolteam kan nu aan de slag.

Beeld: Typetank

Kijk hoeveel geld jouw school krijgt voor werkdrukverlaging

Benieuwd hoeveel geld jouw school krijgt om de werkdruk aan te pakken? Dat kan je nu zien met het model in Excel. Onlangs sloten de bonden samen met onderwijsminister Arie Slob het werkdrukakkoord af: basisscholen krijgen komend schooljaar 237 miljoen euro extra om de hoge werkdruk te bestrijden. De schoolteams kunnen nu aan de slag om te kijken hoe ze het geld gaan inzetten.

Het bedrag -237 miljoen euro- loopt op tot 430 miljoen euro in schooljaar 2021/2022. In de tool hieronder (de Excel-download) kun je zien hoeveel geld jouw school precies krijgt. Grofweg krijgt een gemiddelde school van 225 leerlingen vanaf volgend schooljaar circa 35 duizend euro extra. Dit bedrag loopt op en vanaf schooljaar 2021/2022 gaat het om een structureel bedrag van 65 duizend euro.

Leerlingaantal

Wat moet je doen om erachter te komen hoeveel geld jouw school krijgt? Download het Excel-model en vul daar het brin-nummer van je school in. Het model berekent dan hoeveel budget de school krijgt om de hoge werkdruk aan te pakken. De hoogte van het budget ligt aan het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.*Bijvoorbeeld: Voor 2018/2019 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal (van hoofd-en nevenvestiging) per 1 oktober 2017. Het bedrag voor dit schooljaar is vastgesteld op 155,55 euro per leerling. Deze extra middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. De afspraken rondom het werkdrukakkoord voorzien er in, dat na een tussenevaluatie/ politieke besluitvorming in 2020, het budget voor aanpak werkdruk per 1 augustus 2021 structureel toeneemt van 237 tot 430 miljoen euro. Hiermee stijgt het bedrag per leerling vanaf het schooljaar 2021/2022 naar circa 285,00 euro per leerling. Heb je vragen? Mail naar: meldpunt@werkdrukpo.nl  Ook kijkt deze tool op het niveau van brin. Dat betekent dat leerlingen op een nevenvestiging toegerekend worden aan de hoofdlocatie.

Scholen kunnen zelf bepalen waaraan ze het budget gaan besteden. Op de ene school kan er behoefte zijn aan extra vakleerkrachten gym, zoals ze op de Columbusschool in Almere deden. Andere scholen zullen liever onderwijsassistenten willen of een andere manier om hun administratie te verwerken. Benieuwd hoe andere scholen de werkdruk tegengaan? Download deze folder met praktijkvoorbeelden die zijn aangedragen door de onderwijsbonden uit het PO-front.

Analyseren

Het schoolteam is nu aan zet om het gesprek aan te gaan met de schoolleider om zo het geld te kunnen inzetten. Als leraar of ondersteuner kun jij analyseren waar de werkdruk vandaan komt. Op deze factsheet van het ministerie vind je handige websites die je kunnen helpen met de analyse en staat er meer uitleg over het proces dat elke school moet doorlopen. Ga samen met collega’s het gesprek aan en probeer de knelpunten en oplossingen te bespreken. Op basis van dat gesprek maakt de schoolleider een bestedingsplan met doelen om de werkdruk te verlagen. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad moet dit plan goedkeuren.

Download: Excel-model extra middelen aanpak werkdruk 2018/2019
Download: Factsheet met meer informatie over het werkdrukakkoord en het proces dat scholen nu moeten doorlopen.
Download: Folder met praktijkvoorbeelden over hoe scholen het geld voor werkdrukverlaging kunnen besteden.

Meer nieuws