AOb-bestuurder Jelmer Evers overhandigt de eerste melding aan Kamerleden Peter Kwint (SP), Kirsten van den Hul (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks). Ook scholierenorganisatie LAKS en Ouders & Onderwijs doen mee aan de actie.

Beeld: Algemene Onderwijsbond

Vlnr: Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks), Kirsten van den Hul (PvdA) en Peter Kwint (SP) nemen de eerste melding van AOb-bestuurder Jelmer Evers in ontvangst.

Beeld: Algemene Onderwijsbond

Beeld: Algemene Onderwijsbond

Kamerleden blij met meldingen bij Onderwijsinspectie

"Het is niet te begrijpen dat het allergrootste probleem in het onderwijs niet in kaart wordt gebracht." Met die opmerking nam SP-Kamerlid Peter Kwint de eerste Trek-aan-de-bel melding in ontvangst. Hij schrok van leerlingen die vertelden dat ze al maanden geen wiskunde of Nederlands hadden gehad.

Kwint diende samen met Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) vorig jaar een motie in om het lerarentekort verplicht te laten registreren. De onderwijsminister wil daar niet aan. Reden voor de AOb om juist deze Kamerleden de eerste melding over lerarentekorten te overhandigen. “Een maand lang verzamelen we meldingen over lesuitval en die sturen we door naar de Onderwijsinspectie”, zei AOb-vicevoorzitter Jelmer Evers bij de start van de actie. “Zodat ook daar helder wordt hoe omvangrijk het probleem is.”

De oproep om lesuitval iedere dag te melden geldt voor onderwijspersoneel, ouders en leerlingen. Daarom voert de AOb de actie samen met Ouders & Onderwijs en scholierenorganisatie LAKS. Bovendien roepen de organisaties niet alleen betrokkenen uit het basisonderwijs en speciaal onderwijs op om meldingen te doen, maar juist ook uit het voortgezet onderwijs en het mbo. In deze sectoren bestaat het lerarentekort wel degelijk, maar blijft het meer verborgen.

Lesuitval

Vwo-scholiere Lina uit de derde klas vertelde de Kamerleden dat er bij haar enorm veel lessen uitvallen. “Ik heb dit schooljaar pas tien keer wiskunde gehad.” Martha, eindexamenscholier vwo, heeft al negen leraren Nederlands versleten. “We hebben ook vaak stagiaires, drie van de vier zijn ook gestopt met het vak omdat ze opeens voor de klas werden gezet.”

Scholiere Lina: ‘Ik heb dit schooljaar pas tien keer wiskunde gehad’

Bij Ouders & Onderwijs komen dagelijks vragen van ouders binnen over de onderwijskwaliteit en de uitval, verzekert Arline Spierenburg van de organisatie. “Wij willen daarom ook dat er duidelijkheid komt over de omvang. Zij maken zich zorgen over de onderwijskwaliteit.” Westerveld van GroenLinks begrijpt dat volkomen. “Zo’n registratie had er allang moeten zijn.”

‘Het is gek dat de minister niet veel uitvoeriger en preciezer wil weten hoe groot de omvang van het probleem is’

Debat

Morgen is er een plenair onderwijsdebat in de Tweede Kamer, waarin ook het lerarentekort en de omvang ervan prominent aan bod zal komen. Natuurlijk is er al een tijd de website Lerarentekort.nu, een initiatief waar scholen vrijwillig problemen in het primair onderwijs kunnen melden. “Dat is een goed initiatief van één leraar”, zegt AOb-bestuurder Evers. “Maar het is gek dat de minister niet veel uitvoeriger en preciezer wil weten hoe groot de omvang van het probleem is. En de blik van de overheid op de knelpunten in het voortgezet onderwijs en het mbo ontbreekt helemaal. Daarom zijn we over een maand opnieuw in Den Haag, om onze conclusies aan de minister te overhandigen.”

Zelf een melding doen? Trek aan de bel! Ga naar www.aob.nl/meldpunt Bekijk ook het filmpje van de overhandiging.

Meer nieuws