Kamer wil dat Dekker alternatief uitwerkt voor rekentoets

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs moet in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) het alternatief voor de rekentoets van de leraren uitwerken. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer, zo bleek gisteren tijdens de stemmingen over de moties.

De motie om de rekentoets af te schaffen werd verworpen, net als de motie waarin de rekentoets op het vwo geen deel uitmaakt van de kernvakken.

Wiskundelessen

Wel wil de Kamer dat Dekker het idee van de wiskundeleraren gaat uitwerken. De NVvW stelde voor om de rekenlessen te integreren in de wiskundelessen, zodat de leerlingen aan het eind van de onderbouw het juiste rekenniveau bereiken. Daarna zou het rekenen bij alle andere schoolvakken bijgehouden moeten worden. De wiskundeleraren denken dat dit een structurele verbetering is die minder impact heeft op de schoolorganisatie dan de rekentoets. Dekker moet voor maart 2017 de Kamer informeren over de vorderingen, zo staat in de motie.

Beloven

De NVvW schreef eerder dit jaar in een brief dat de staatssecretaris tijdens een overleg had beloofd om met een werkgroep het alternatief voor de rekentoets te onderzoeken. En dat de rekentoets afgeschaft kon worden zodra dat alternatief er was. In een brief aan de Kamer op 6 december liet de staatssecretaris weten helemaal niets beloofd te hebben. ‘Er is, in tegenstelling tot wat de NVvW stelt, geen sprake geweest van het neerleggen van een opdracht om een alternatief scenario voor de rekentoets uit te werken’, schrijft Dekker. ‘Ik heb juist aangegeven voorlopig op de ingezette koers door te willen gaan.’ Nu roept de Kamer alsnog op om met het alternatief aan de slag te gaan.

Sinds leerlingen vanaf 2013-2014 de rekentoets moeten maken is er veel over te doen. De opgaven zouden te verhalend zijn, veel leerlingen zouden het nog niet halen waardoor de norm wordt versoepeld. En alleen op het vwo telt de toets daadwerkelijk mee voor het diploma. Op de havo en het mbo zouden anders te veel leerlingen zakken.

Meer nieuws