Er komt een onderzoek naar het welzijn van studenten.
Er komt een onderzoek naar het welzijn van studenten.

Beeld: Typetank

Kamer stemt in met nulmeting naar studentenstress

Studenten zouden veel last hebben van stress, burn-out en depressies, maar hoe groot is het probleem nou precies? GroenLinks wil dat het wordt uitgezocht en de Tweede Kamer is het daarmee eens.

Een motie van GroenLinks kreeg vanmiddag steun in de Kamer. Dat betekent dat er een grootschalig kwantitatief onderzoek komt: hoeveel studenten hebben er precies last van? “Daar hebben we nu geen helder zicht op”, zegt Tweede Kamerlid Zihni Özdil, indiener van de motie.

“Uit allerlei kleinere onderzoekjes blijkt dat meer studenten last hebben van psychische klachten, maar het totaalplaatje, een landelijke nulmeting, ontbreekt. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven zegt daar geen behoefte aan te hebben maar studenten hebben dat wél.”

Wanneer en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd, bepaalt de minister. Özdil kan zich voorstellen dat de kwantitatieve nulmeting wordt opgenomen in het lopende onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Meer nieuws