Beeld: Nino Maissouradze

Kabinet wil online onderwijs niet ontmoedigen

Universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen mogen zelf weten of ze online les gaan geven. Het kabinet wil bij nader inzien geen richtlijnen maken voor de inzet van afstandsonderwijs. Iets waar de AOb voor heeft gepleit: de keuze voor digitaal onderwijs moet gemaakt worden door de docent zelf.

Dat staat in een brief die ministers Dijkgraaf en Wiersma aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het kabinet had afgelopen najaar toegezegd een ‘afwegingskader’ te maken, maar dat komt er dus niet.

AOb-voorzitter Tamar van Gelder heeft meerdere malen per brief bij het kabinet en de Tweede Kamer aangedrongen om af te zien van zo’n ‘afwegingskader’. Het raakt de autonomie van de leraren om hun eigen onderwijs te kunnen bepalen en het gaat daarmee in tegen de Wet beroep leraar. Deze wet geldt in het funderend onderwijs en het mbo. In het hbo en wo hebben docenten de vrijheid om binnen kaders de inhoud en methode van het gegeven onderwijs te bepalen. ‘Een afwegingskader kan door menig docent als sturingsmiddel worden ervaren en ook door bestuurders of schoolleiders als zodanig ingezet worden’, aldus Van Gelder in de brief.

‘Een afwegingskader kan door menig docent als sturingsmiddel worden ervaren en ook door  bestuurders als zodanig ingezet worden’

Geef de docenten dus het vertrouwen, was de boodschap van de AOb-voorzitter. Zij kunnen zelf de afweging maken om fysiek of online onderwijs in te zetten. De onderwijsministers geven daar nu gehoor aan door geen richtlijnen te maken.

Goedkoop

In de coronacrisis heeft online onderwijs een vlucht genomen en sommige instellingen zien de voordelen: ze willen niet meer terug naar de situatie van vóór de lockdowns. De politiek kijkt er met argusogen naar, want gaan bestuurders dat afstandsonderwijs misschien gebruiken omdat het goedkoop is?

Onlangs leek dat bijvoorbeeld bij de Rijksuniversiteit Groningen het geval. De energieprijzen zouden tot een nieuwe afweging leiden over de inzet van online onderwijs en thuiswerken.

Gaan bestuurders dat afstandsonderwijs misschien gebruiken omdat het goedkoop is?

Niet mengen

Toch wil het kabinet zich niet in die discussie mengen. In het mbo en hoger onderwijs is veel kennis beschikbaar ‘over het doordacht inzetten van afstandsonderwijs’, meent het kabinet, en er zijn genoeg waarborgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien waren de instellingen al met vernieuwingen bezig.

Opleidingen maken hun eigen afwegingen, en via de medezeggenschap hebben ook studenten er invloed op. Er zijn wetten, maar verder zijn de onderwijsinstellingen autonoom. ‘De kwaliteit van het onderwijs dient bij de afweging voor een onderwijsvorm altijd voorop te staan’, aldus de brief.

‘De kwaliteit van het onderwijs dient bij de afweging voor een onderwijsvorm altijd voorop te staan’

Voor het mbo is er wel een handreiking met onder meer tips voor afstandsonderwijs, maar voor het hoger onderwijs niet.

Groningen

En de situatie in Groningen? Gezien de stijgende kosten van gas en elektriciteit wil de Rijksuniversiteit zuiniger omgaan met energie en daarbij denkt de instelling ook aan hybride werken en ‘blended’ onderwijs, meldde de website ScienceGuide.

SP en GroenLinks stelden schriftelijke vragen, maar de minister houdt zich verre van een oordeel over de situatie. De impact van de stijgende energieprijzen op onderwijsinstellingen is met name afhankelijk van hun variabele of vaste contract, en verder moet de RUG zelf weten hoe zij het onderwijs inricht.

‘Blended onderwijs is al een onderdeel van de onderwijsvisie van de RUG en daarom is er nu geen aanleiding om met de RUG in gesprek te gaan’, vindt de minister.

Samen staan we sterker. Word lid van de AOb en blijf op de hoogte van al het onderwijsnieuws en achtergrondverhalen uit het Onderwijsblad.

Meer nieuws

Flex zit privéleven in de weg

Tijdelijke contracten in het universitair onderwijs hebben grote invloed op het privéleven van docenten en onderzoekers. “Omdat mijn baan onzeker was, kon ik voor mijn... LEES VERDER