Het kabinet snijdt tientallen miljoenen in alle onderwijssectoren.
Het kabinet snijdt tientallen miljoenen in alle onderwijssectoren. "We waren er al bang voor dat die post hard zou aankomen, en dat wordt nu bevestigd", zegt dagelijks bestuurder Douwe van der Zweep van de AOb.

Beeld: Typetank

Kabinet snijdt tientallen miljoenen in alle onderwijssectoren

Het primair onderwijs moet met ‘doelmatiger onderwijs’ structureel 61 miljoen euro besparen. Voor de andere sectoren gaat het om bedragen tussen de 17 en 47 miljoen euro. Dat blijkt uit de nota van wijziging op de begroting die afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De bezuiniging die nu aan alle onderwijssectoren wordt opgelegd, is het gevolg van het gat op de onderwijsbegroting dat het oude kabinet Rutte II heeft doorgeschoven aan het nieuwe kabinet Rutte III. Voor 2018 valt dat nog mee, omdat het ministerie van Financiën tijdelijk bijspringt, maar daarna loopt de bezuinigingspost hard op. “We waren er al bang voor dat die post hard zou aankomen, en dat wordt nu bevestigd”, zegt dagelijks bestuurder Douwe van der Zweep van de AOb.

Voor het primair onderwijs begint het met 6 miljoen euro en gaat het om structureel 61 miljoen euro. Een invulling is er nog niet aan gegeven, maar dat moet volgens de nieuwe onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) opgehoest worden door doelmatiger onderwijs. ‘Het streven is om bij de invulling van de besparingen over en binnen alle onderwijssectoren het primaire proces zo veel mogelijk te ontzien’, schrijft zij daarover in de nota van wijziging.

“Dat is goedkoop wensdenken”, zegt de AOb-bestuurder daarover. “Zolang schoolbesturen de lumpsum krijgen en zelf mogen weten hoe ze hun geld uitgeven of waar er gesneden wordt, dan is de kans groot dat het de mensen voor de klas raakt. Het overgrote deel van de uitgaven gaat namelijk naar het personeel. Dat betekent dus minder personeel of minder geld voor salarissen.”

Bezuinigingspost doelmatiger onderwijs (in miljoenen euro’s)

2018 2019 2020 2021 2022
Primair onderwijs -7 -31 -46 -61 -61
Voortgezet onderwijs -5 -24 -35 -47 -47
Middelbaar beroepsonderwijs -3 -13 -19 -25 -25
Hoger beroepsonderwijs -2 -9 -13 -17 -17
Wetenschappelijk onderwijs -3 -13 -20 -26 -26

Bron: Nota van wijziging van 3 november 2017. 

Meer nieuws