Subsidie voor de eerste tranche moet voor 21 juni zijn aangevraagd.
Subsidie voor de eerste tranche moet voor 21 juni zijn aangevraagd.

Beeld: pixabay

Kabinet investeert 500 miljoen euro extra in crisistijd

Het kabinet investeert 500 miljoen euro in het onderwijs om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Van dit bedrag is 200 miljoen euro gereserveerd voor studenten. Voor basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen komt 244 miljoen euro beschikbaar om achterstanden in te halen.

Dat heeft de ministerraad afgelopen vrijdag besloten. In een persbericht van het ministerie van Onderwijs laat het kabinet weten dat het geld is bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs te ‘verzachten’.

Zomerscholen

Zo gaat een flink deel van het bedrag naar scholen in het po, vo en mbo om achterstanden weg te werken en om zomerscholen op te starten. Het kabinet hoopt dat scholen het geld gebruiken om tussen de zomervakantie 2020 en de zomer erna, extra lessen aan te bieden naast de reguliere onderwijstijd. Zij mogen dat uitbesteden aan andere aanbieders. 21 miljoen euro reserveert het kabinet voor nieuwkomers. ‘Voor hen is het afstandsonderwijs minder effectief gebleken dan voor leerlingen die de taal wel machtig zijn.’

Scholen in het po, vo en mbo krijgen 244 miljoen euro om achterstanden weg te werken

Studievertraging

Voor de studenten reserveert het kabinet 200 miljoen euro. Bijvoorbeeld voor diegenen die tussen september 2020 en eind januari 2021 zouden afstuderen maar nu studievertraging oplopen en die niet in andere leerjaren kunnen inhalen. Het kabinet komt deze groep studenten uit het mbo, hbo en wo financieel tegemoet. Zij krijgen drie maanden collegegeld- of lesgeld terug omdat ze zich opnieuw moeten inschrijven. Voor bbl-studenten gaat het om 150 euro, voor bol-studenten om 300 euro en in het hoger onderwijs om 535 euro. Ook krijgen studenten wier basisbeurs deze zomer afloopt eenmalig een compensatie.

200 miljoen euro is bedoeld om studenten financieel tegemoet te komen

Bedrijven die leerwerkbanen bieden aan mbo’ers kunnen rekenen op een voorschot op de subsidie. De bedrijven die extra hard worden geraakt, krijgen van het kabinet meer geld zodat ze wel mbo’ers stage kunnen laten lopen. De bewindslieden trekken daar 30 miljoen euro voor uit.

Begrotingswijziging

AOb-beleidsmedewerker Paul Hellings laat weten dat de 500 miljoen euro daadwerkelijk een extra investering lijkt te zijn van het ministerie van Financiën in het onderwijs. “Dat ligt voor de hand.” Wel houdt hij een slag om de arm, het is namelijk pas helemaal zeker te zeggen als er voor dit bedrag een begrotingswijziging aan de begroting is toegevoegd.

Meer nieuws