Kabinet bezuinigt op lumpsum scholen

Het ministerie van Onderwijs bezuinigt een slordige 230 miljoen euro op de lumpsum en subsidies van scholen. In ruil daarvoor krijgen scholen weer 133 miljoen euro teruggestort om deze pijn te verzachten. Ondertussen komt er ook geld vrij uit oude afspraken in het onderwijsakkoord van 185 miljoen euro. Maar van een flinke investering, zoals het kabinet suggereert is geen sprake.

Het kabinet heeft 200 miljoen euro vrijgemaakt voor extra investeringen, vertelt de Onderwijsbegroting. Het grootste deel daarvan gaat op aan het verzachten van een bezuiniging op de lumpsum, namelijk 133 miljoen euro. Voor het overige wordt het extra geld verdeeld onder scholen die asielzoekerskinderen opnemen (15 miljoen), het verminderen van eigen bijdragen voor dure opleidingen in het mbo (10 miljoen) en het bestrijden van achterstanden en bevorderen van gelijke kansen (25 miljoen).

Tegelijkertijd wordt er dus flink gesneden op basis van de eerdere afspraken binnen het kabinet om te bezuinigen, op de lumpsum en subsidies.

De bijdrage van Onderwijs aan de bezuinigingen loopt flink op en tikt dit jaar flink aan. Het gaat om 230 miljoen euro in 2017 en volgende jaren.

Ter vergelijking: in 2016 bedroeg de bezuiniging nog slechts een kleine 50 miljoen euro.

Klap

De grootste onderwijssectoren primair- en voortgezet onderwijs krijgen daarvan de grootste klap, samen leveren ze 135 miljoen euro in.

Via de verzachtingsmaatregel krijgen ze 78 miljoen euro terug. Daarnaast werken ook plussen uit het verleden door. Zo komt er in 2017 geld vrij uit het onderwijsakkoord, dat door de gedoogpartijen uit de oppositie flink is verhoogd in het herfstakkoord. Het gaat om 185 miljoen euro.

Veranderingen in het geraamde aantal leerlingen en studenten leidt voorlopig tot een ramingsbijstelling van minus 150 miljoen euro. Het lijkt er op dat dat vooral komt door een daling van het aantal hbo studenten en een verdere afname van het aantal gewichtenleerlingen.

Bezuiniging lumpsum

PO – 70 miljoen
VO – 65 miljoen
MBO – 35 miljoen
HBO – 24 miljoen
WO – 36 miljoen

Media, cultuur, overig -25 miljoen
Totaal     – 255 miljoen euro

Verzachten besparing lumpsum

PO + 30 miljoen
VO + 48 miljoen
MBO + 20 miljoen
HBO + 14 miljoen
WO + 21 miljoen

Ramingsbijstelling

Aanpassing bij voorjaarsnota 2017 -150 miljoen

Overige plussen

Instroom asielzoekers ll + 15 miljoen
Achterstanden gemeenten + 5 miljoen
Gelijke kansen + 25 miljoen
Schoolkosten MBO + 10 miljoen
Cultuur  + 10 miljoen
Inspectie toezicht  + 2 miljoen

Doorwerking onderwijsakkoorden

PO + 59 miljoen
VO + 41 miljoen
MBO + 75 miljoen
HBO + 3 miljoen
WO + 4 miljoen

Het ministerie van Onderwijs meldt verder in een persbericht dat de bijdrage van het Rijk aan de scholing van leerlingen en studenten uit verschillende sectoren sinds 2012 is gegroeid. Dat klopt, maar de onderwijsbegroting laat ook zien dat de uitgaven van het ministerie van Onderwijs in het voortgezet onderwijs per leerling in 2017 dalen. In de overige sectoren (mbo, hbo, wo en primair onderwijs) blijft die gemiddelde bijdrage per leerling of student gelijk.

Meer nieuws